Home | Contact | Links      Samenwerkingsafspraken | Wonen-Welzijn-Zorg | Archief | Portefeuilles | Leefbaarheid
         Nieuws | Pers  

adres Postbus 24082
  3502 MB Utrecht
e-mail stuw@stuw.nl  

 

WoonfraudeSTUW

Dit is de website van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties.

In de STUW werken de vijf Utrechtse corporaties samen aan prettige woningen en wijken en aan keuzevrijheid en kansen voor iedereen.

Op deze website vindt u informatie over de werkzaamheden van de STUW.

Klik in bovenstaand menu of stuur ons een mailbericht met uw vraag.

UITNODIGING UTRECHTS WOONDEBAT

Georganiseerd door STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties) namens Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest, SSH, in samenwerking met de huurdersorganisaties.

Wanneer

woensdag 31 januari 2018, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20:00 uur

Waar

The Colour Kitchen Zuilen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht

Voor wie

huurders, bewoners, politici, marktpartijen, maatschappelijke en 
  zorgorganisaties, corporaties

Aanmelden
Fijn als u zich aanmeldt voor het debat door een mail te sturen naar stuw@portaal.nl.

EEN NADERE TOELICHTING
Na een korte introductie door de voorzitter van de STUW, Marije Eleveld, zijn er drie blokken. Elk blok wordt gestart met een pitch van 3 minuten over het onderwerp en met een stelling. Daarna vindt onder leiding van de debatleider, Elisabeth van den Hoogen, een discussie plaats. Alle aanwezigen, gezeten in een Lagerhuisopstelling, kunnen actief deelnemen aan de discussie. De gespreksleider zal de aanwezige politici zeker ook actief vragen naar hun mening.

Thema 1: Plezierige mix.
Korte toelichting: De vraag naar woningen in Utrecht neemt sterk toe en Utrecht groeit. Welke groepen moeten er in de stad kunnen wonen, welke mix is gewenst? En hoe is dat op het niveau van de wijk?

Thema 2:  Woningnood en doelgroepen.
Zijn er voldoende sociale huurwoningen in Utrecht? Hoe gaan we om met de grote huisvestingsopgave van bijzondere/kwetsbare doelgroepen? En met de vraag van ‘reguliere’ woningzoekenden?

Thema 3: Markt? Overheid? Corporatie?
Wat kunnen verschillende partijen bijdragen aan de vraag naar sociale huurwoningen? Hoe liggen de verantwoordelijkheden? Wat is dat eigenlijk, een sociale huurwoning?

U bent van harte welkom, maar graag vooraf aanmelden via STUW@portaal.nl

Hopelijk tot ziens op 31 januari!

 

 


privacyreglement