Jaargang 2 - December 2006

In dit nummer


 
Onvoldoende draagvlak complex 507
Uit de draagvlakmeting blijkt dat er onder bewoners van complex 507 onvoldoende draagvlak is voor het toekomstplan. Eind oktober is dit plan door het bestuur van de Vereniging Federatie complex 507 en Bo-Ex aan de huurders voorgelegd. Bijna 87% van de huurders heeft gestemd. Van de renovatieblokken heeft 81% ingestemd met het toekomstplan. Van de sloop/nieuwbouwblokken 36%. Afgesproken was dat bij 70% instemming bij de renovatieblokken en 60% instemming bij de sloop/nieuwbouwblokken er draagvlak zou zijn.
Bij renovatie is het vereiste percentage gehaald, bij sloop/nieuwbouw niet. Meer informatie: Rolf van der Weide, manager Strategie en beleid Bo-Ex, T (030) 282 72 70.


4 miljoen voor oplossen parkeerproblematiek
Het kleine Wijk (Ondiep), Geuzenwijk/Marnixlaan (Zuilen), Kanaleneiland Centrum en Transwijk ontvangen vanuit de impulsregeling ISV van het ministerie van VROM gezamenlijk vier miljoen euro om de parkeerproblematiek op te lossen. Hierdoor kunnen de projecten sneller worden gerealiseerd. In de ontwerpfase bleek dat gebouwd parkeren noodzakelijk was om de parkeernorm te halen. Zonder gebouwd parkeren zou de druk op de
 
openbare ruimte door geparkeerde auto's te groot worden. De noodzakelijke extra investeringen kunnen bij sociale woningbouw echter niet worden doorberekend in de huur. Met de financiŰle impuls van het ministerie van VROM kunnen de parkeervoorzieningen nu wel gebouwd worden. Met het Rijk is overeen gekomen dat deze projecten vˇˇr 31 december 2008 gerealiseerd moeten worden.


Zichtbare start Kanaleneiland Centrum
Met de sloop van het Niels Stensencollege begin 2007 wordt de uitvoering van Kanaleneiland Centrum zichtbaar. Het is lang stil geweest rondom Kanaleneiland Centrum. Maar achter de schermen werd hard gewerkt. Zo was op 28 maart 2006 de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Werd in juni 2006 het structuurplan vastgesteld door de raad. En is ten slotte hard gewerkt aan de ontbindende voorwaarden in het contract en de manier waarop de uitvoering georganiseerd wordt. Deze week ontvangen de bewoners en omwonenden een wijkbericht van de vier partners: gemeente, Proper Stok Ontwikkelaar, Mitros en Portaal. Via een e-news worden alle professionals regelmatig ge´nformeerd over de voortgang van Kanaleneiland Centrum.
 


Vijftig nieuwe koopwoningen in Hoograven
Aan de Hagesteinstraat komen vijftig nieuwbouwwoningen voor starters en gezinnen met kinderen. De gemeente heeft in overleg met AM Wonen de randvoorwaarden opgesteld voor dit nieuwbouwproject. Zo moet de nieuwbouw aansluiten bij de ruimtelijk structuur van Oud Hoograven en wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid. De bestaande rooilijnen en de bouwhoogten van de aangrenzende gebouwen zijn het uitgangspunt. Na oplevering van de woningen, wordt de Hagesteinstraat gesloten voor verkeer.
Het concept Nota van Uitgangspunten is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor consultatie met de buurt en de wijkraad Zuid. In januari 2007 organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden en andere belangstellenden. Dan wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten en wat dit betekent voor het ontwerp.


Startsein bouw 'Tussen de Parken'
Vrijdag 15 december gaven wethouder Harrie Bosch, Marien de Langen (algemeen directeur Mitros) en Co Teunis (directeur Moes Bouwbedrijf West BV) het startsein voor de bouw van 'Tussen de Parken'. Dit Mitros project met 150 huurwoningen ligt in de groene wijk Het Zand, midden in Leidsche Rijn. Het gaat om 89 eengezins-tussenwoningen met een lessenaardak, 25 eengezins-hoekwoningen met lessenaardak of 3 volledige verdiepingen, en 9
 
eengezinswoningen van 2 lagen die dwars op de straat gesitueerd zijn en zo voor meer variatie zorgen. Daarnaast realiseert Mitros 9 woningen voor minder validen: woningen op de begane grond, met 4 kamers en een tuin, die twee keer zo breed zijn als een normale woning. De woningen zijn volledig rolstoeltoegankelijk. Boven op deze woningen staan steeds twee maisonnettes (18 in totaal), appartementen van twee verdiepingen met een dakterras. De oplevering is in 2008.


Regionale afspraken over woningbouw en groen
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de regionale uitvoeringsafspraken van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) over woningbouw en groen. Afgesproken is dat Utrecht fors bijdraagt aan het terugdringen van het regionale woningtekort. Tussen 2005 en 2010 heeft de gemeente Utrecht de ambitie om tussen de 16.000 en 19.000 nieuwe woningen te bouwen. In ruil daarvoor ontvangt Utrecht ruim Ç30 miljoen vanuit de zogeheten BLS gelden (Besluit Locatiegebonden Subsidie).
De gemeente ontvangt deze subsidie op basis van werkelijk gebouwde woningen. Naast woningbouwafspraken zijn er afspraken gemaakt over een betere regionale spreiding van sociale huurwoningen en kantoorvolumes en over het stimuleren van groenprojecten. De afzonderlijke raden moeten de uitvoeringsafspraken nog bekrachtigen. Op 8 februari 2007 staat het onderwerp op de agenda van de Utrechtse gemeenteraad.


Wachtlijsten minder lang
Veel woningzoekenden staan uit strategische redenen op een wachtlijst voor een nieuwe huurwoning. Slechts 18 procent heeft werkelijk snel een huurwoning nodig. Dat blijkt uit het onderzoek Woonruimteverdeling opnieuw bekeken; bouwstenen voor discussie dat het bureau RIGO en het instituut OTB in de regio's Leiden, Utrecht en Drechtsteden heeft uitgevoerd.
Bijna de helft van de woningzoekers reageert op woningadvertenties. Daarvan behoort 20 procent tot de 'selectieve zoekers'. Zij willen alleen verhuizen als ze er op vooruit gaan. Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim 10 procent van de woningzoekenden 'snelzoekers' zijn, veelal jongeren die wel snel een woning willen, maar niet mˇeten verhuizen. Zij proberen hun kansen te vergroten door vaak te reageren. Volgens de onderzoekers leidt dit gedrag ertoe dat enorme aantallen mensen zijn ingeschreven, waardoor de wachtlijsten zijn opgelopen. Het onderzoek is gehouden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Aedes.
Meer informatie: http://www.aedes.nl/


Agenda

16 januari 2007 Actualiteitenmiddag luchtkwaliteit, over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie op het gebied van luchtkwaliteit. Op de website van Geoplan.
24 januari 2007

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle professionals betrokken bij Utrecht Vernieuwt. Netwerken, ontmoeting en een korte terugblik en vooruitblik op Utrecht Vernieuwt. Tijd en plaats: 16.00-18.00 uur, restaurant Griftpark 1, Blauwkapelseweg 30 in Utrecht. Aanmelden kan via utrecht-vernieuwt@utrecht.nl.

25 januari 2007 Nieuwjaarsdebat Nirov: "Stad en Stijging", over dilemma's van stedelijke vernieuwing. Meer informatie is te vinden op de website van KEI-centrum.
1 februari 2007 Manifestatie stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling, georganiseerd door het lectoraat Regie Stedelijke Vernieuwing. Meer informatie op de website van het KEI-centrum.

Utrecht Vernieuwt wenst u prettige feestdagen!

  Inschrijven
   
Uitschrijven