Jaargang 3 - januari 2007

In dit nummer

 

 

Corporaties verdubbelen investeringen in kwetsbare wijken
De Vernieuwde Stad, een platform van 21 grootstedelijke woningbouwcorporaties, verdubbelt tot 2020 haar jaarlijkse investeringen in kwetsbare wijken tot € 2,5 miljard. Daarnaast wordt het bedrag voor leefbaarheid en sociale programma's op het gebied van zorg en veiligheid verdrievoudigd naar € 200 miljoen per jaar. Volgens de aangesloten corporaties is een forse impuls nodig voor verbetering van de woonsituatie, meer veiligheid en betere sociale en economische

   
Jaarlijks ruim € 2,5 miljard naar probleemwijken 

prestaties in wijken en buurten. De corporaties voelen zich verantwoordelijk voor de kwetsbare wijken en reageren hiermee ook op de oproep van minister Winsemius om de wijken niet af te laten glijden. Kijk voor meer informatie op www.devernieuwdestad.nl

Succesfactoren herstructureringsprojecten
Hoe kan het dat het ene herstructureringsproject succesvoller verloopt dan het andere? Stade Advies heeft een vergelijkend onderzoek gedaan naar drie projecten in Den Haag, Amsterdam en Utrecht (Hoograven). Uit het onderzoek is een aantal factoren naar voren gekomen waarmee bij ieder herstructureringsproject rekening gehouden zou moeten worden. Zo moet er voor een goede samenwerking een gedeelde visie op de toekomst van het gebied zijn, moeten de financiële randvoorwaarden en de taakverdeling duidelijk zijn en moet er een goede regie zijn. Daarnaast is het zinvol bewoners vooraf duidelijkheid te bieden over hun rol en te blijven communiceren, ook als er even geen nieuws is. Ook het bieden van zekerheid aan bewoners over de toekomst van hun complex is een belangrijke factor in het slagen van een herstructureringsproject. Stade advies organiseert op 19 april een bijeenkomst waar het onderzoek wordt gepresenteerd.
Wilt u meer weten over het onderzoek? Neemt u dan contact op met Stade Advies, Ellen van Beckhoven, e-mail: e.vanbeckhoven@stade.nl.


 
Adoptieteam Overvecht komt weer op bezoek
Op dinsdag 13 februari zal het adoptieteam Overvecht met minister De Geus, minister Winsemius, directeur-generaal Wonen Bertram (ministerie VROM) en wijkwethouder Den Besten weer een bezoek brengen aan Overvecht. Ook de coalitiepartners zoals gemeente, corporaties, ondernemers, scholen zijn hierbij aanwezig. Tijdens het bezoek zal de voortgang van de nieuwe coalities in de wijk bekeken worden. Het centrale thema is dit keer 'jongeren op weg naar werk'.

 
 

Tijd: 17.00-20.00 uur
Locatie: Vader Rijn College (o.v.)
Voor actuele informatie over het programma kunt u contact opnemen met het wijkbureau Overvecht via overvecht@utrecht.nl 


Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst Utrecht Vernieuwt
'Ik ben trots op Utrecht Vernieuwt, omdat we gebiedsgericht écht vernieuwen en sociaal, economisch en fysiek koppelen.' En: 'Ik ben trots op het feit dat we binnen en door Utrecht Vernieuwt in staat zijn om bewoners een 'goed nieuw thuis' te geven'.
Dit zijn enkele reacties die tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 24 januari door Utrecht Vernieuwt professionals werden gegeven op de vraag waar ze trots op zijn in relatie tot Utrecht Vernieuwt. Daarnaast hadden Harrie Bosch,

  
 

Victor Verhoeven en Marian Teer elk een object meegenomen dat voor hen symbool staat voor Utrecht Vernieuwt en zij presenteerden dit onder begeleiding van dagvoorzitter Pluup Bataille. Natuurlijk was er tijdens de bijeenkomst ook voldoende gelegenheid om te ontmoeten en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.Agenda

1 februari

Manifestatie stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling
Tijdens deze manifestatie worden de resultaten besproken van praktijkonderzoek door studenten in de minors Stedelijke Ontwikkeling en gebiedsontwikkeling, en praktijkprojecten van Ruimtelijke ordening en planologie. Oud-wethouder Ruimtelijke Ordening Marie-Louise van Kleef is dagvoorzitter en sprekers zijn Doekle Terpstra, Hamit Karakus en Mirjam Huffstadt.
Tijd: donderdag 1 februari 14.00-17.00 uur
Locatie: RIBACS Rotterdam, G.J. de Jonghweg 4-6
Aanmelden kan tot 31 januari door een mail te sturen aan nellie.ursem@hu.nl.

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven