Jaargang 3 - maart 2007

In dit nummer

 

 

Gemeente en corporaties maken prestatieafspraken
Meer mogelijkheden creëren om wooncarrière te maken en verhogen van het budget voor startersleningen: een greep uit de afspraken in het convenant Samen voor de stad, prestatieafspraken 2007-2010. In dit convenant, dat op woensdag 21 maart is ondertekend door de Utrechtse woningcorporaties en de gemeente Utrecht, staan afspraken over de gezamenlijke aanpak van de Utrechtse woningmarkt de komende vier jaar. Gemeente en corporaties geven

 

garanties voor voldoende aanbod van betaalbare woningen en een grotere keuzemogelijkheid door meer variatie in het woningaanbod en inzet op speciale doelgroepen, zoals starters. In de prestatieafspraken is een aantal plannen, die de gezamenlijke Utrechtse woningcorporaties vorig jaar in hun STUW-bod hebben opgenomen, verwerkt.
Meer informatie:
Bestuurscommunicatie gemeente Utrecht, Peter Smit/Dianne Westerink, tel. 030-286 1683 of communicatieadviseur STUW, Yves Vermeulen, tel. 030-880 3914.
U kunt het convenant hier downloaden.

Ella Vogelaar kiest vier Utrechtse wijken
Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen Oost: dat zijn de Utrechtse wijken die minister Vogelaar heeft geselecteerd voor extra investeringen van het Rijk. Voor in totaal 40 wijken geldt het motto "Van probleemwijk naar prachtwijk". De extra inzet richt zich op de terreinen wonen, leren, werken, integreren en veiligheid. Met de rijkssteun hoopt Utrecht nu zowel meer kwaliteit als meer snelheid te kunnen leveren. Op 2 april komt Ella Vogelaar op werkbezoek naar Utrecht.

 

Meer informatie: Bestuurscommunicatie gemeente Utrecht, Peter Smit/Dianne Westerink,
030-286 1683.Facelift Vulcanusdreef
Mitros is klaar met de renovatie van ouderenflat Vulcanusdreef. Vooral de buitenkant en de gemeenschappelijke ruimtes (trappenhuis, galerij) zijn opgeknapt. Het activiteitencentrum op de eerste verdieping gaat meer een wijkfunctie vervullen. Er komt bijvoorbeeld een lunchcafé in en de ruimte is te huren voor bijeenkomsten.
De 180 appartementen aan de Vulcanusdreef zijn in 1965 gebouwd onder het label beschut wonen. Dit betekent dat de woningen speciaal zijn bedoeld voor 55 plussers. Zo is het openbaar vervoer en winkelcentrum op loopafstand en is het gebouw voorzien van bijvoorbeeld een huismeester, een alarmeringssysteem voor zorg en een klussendienst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mitros, tel. 0900-245 245 2.

Bijeenkomsten Levenslustig Ondiep
In het Huis aan de Werf zaten op 6 maart alle projectleiders en portefeuillehouders van Levenslustig Ondiep bij elkaar, met als doel informatie uit te wisselen en elkaar (beter) te leren kennen. Allereerst zijn de mijlpalen gepresenteerd die het afgelopen halfjaar bereikt zijn. Het programma is volop in uitvoering: 37 van de 58 projecten zijn gestart - sommige zelfs al weer afgerond - en dit jaar starten er ook verschillende projecten. Daarnaast werd een uitleg gegeven over de werking van het Digitaal Kantoor Utrecht Vernieuwt en een korte terugblik op de lessen die uit de ontwikkelingsfase van Levenslustig Ondiep getrokken zijn.
Op 28 maart is tijdens de Stuurgroep Levenslustig Ondiep afscheid genomen van gedeputeerde Annie Kamp en ex-programmacoördinator Christine Dolman van de provincie, met dank voor hun inzet en grote betrokkenheid. Christine Dolman wordt vervangen door Puck Wiegers.
De volgende bijeenkomst voor projectleiders en portefeuillehouders vindt over zes maanden plaats.
Meer informatie: Ingrid van Gaalen, tel. 030-286 74 78 of
e-mail i.van.gaalen@utrecht.nl.

 


"Herstructurering: waar is de markt?"
Dit was een thema van de jaarlijkse internationale vastgoedbeurs MIPIM die op 14 maart in Cannes plaatsvond. Jan Lagendijk, directeur Dienst Stadsontwikkeling deed voor ons verslag:
"De zaal was afgeladen met investeerders/ontwikkelaars en onze wethouder Bosch hield de aanwezigen voor dat investeren in moeilijke wijken een zaak van lange adem is. Als je bereid bent nu te investeren in woningen, kantoren en voorzieningen, dan zet de overheid daar investeringen op sociaal en economisch terrein naast. En op termijn zal je de resultaten daarvan terugzien in een prima waardeontwikkeling van het vastgoed in die wijk. En daarmee ook in een heel aardig rendement voor die ontwikkelaars en beleggers die op dit moment even verder kijken dan hun neus lang is. De ontwikkelaars die dit al doen knikten instemmend en ik dacht waarachtig te merken dat het pleidooi overkwam!"Agenda

30 maart

Oplevering eerste 36 woningen Heringastraat in aanwezigheid van wethouder Giesberts en Ron Onverzaagt (Mitros). Het betreft 36 eengezinswoningen, waarvan de bouw in mei 2006 is begonnen. Bijzonder aan de woningen is, dat deze in het kader van het "actieplan huismus" van de Vogelbescherming voorzien zijn van huismusdakpannen. Bovendien ontvangen de nieuwe bewoners bij de oplevering een nestkastje en informatie over het aantrekken en behouden van huismussen.

2 april

Werkbezoek minister Vogelaar aan Kanaleneiland in het kader van de wijkentoer langs de 40 geselecteerde wijken.
Meer informatie verschijnt op de nieuwe website van Wonen, Wijken en Integratie.

4 april

Congres "WoON naar Wens! Investeren in leefbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid", naar aanleiding van de eerste resultaten van het Woononderzoek Nederland (WoON) 2006.
Meer informatie en aanmelden op de website van VROM.

16 april

Symposium "hoe organiseer je een mooie stad", georganiseerd door het projectmanagementbureau (PMB) van de gemeente Utrecht. Sprekers: Ashok Bhalotra, Kees Rijnboutt, Hans Mulder, Lodewijk Baljon, Anco Schut, Adri Dorrestein en Jan den Boer. Voorzitter: Madeleine Lenagh.
Locatie: Spoorwegmuseum Utrecht, theaterzaal
Tijd: 13.30-17.00 uur
Meer informatie: Jan den Boer, j.den.boer@utrecht.nl of 030-246 9404
Aanmelden bij Martje Keetman via m.keetman@utrecht.nl of 030-286 85 31.

17 en 24 april

Cursus procesmanagement bij locatie- en gebiedsontwikkeling, Mercure Hotel Utrecht-Nieuwegein. Meer informatie en inschrijven op de website van Elsevier Congressen.

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven