Jaargang 3 - april 2007

In dit nummer


Opnieuw overleg complex 507
Eind vorig jaar presenteerde Bo-Ex een toekomstplan voor complex 507 in Lombok aan de bewoners. Uit de draagvlakmeting bleek er onvoldoende draagvlak te zijn onder de bewoners. Onlangs is kennis gemaakt met het nieuwe bestuur van de vereniging bewonersfederatie. Ook heeft Bo-Ex 157 klachtenformulieren uit het complex ontvangen. Beide gebeurtenissen grijpt Bo-Ex aan om opnieuw met de bewoners en het federatiebestuur in overleg te treden over de toekomst van het complex.


Toekomst Jan van den Doemstraat
Bo-Ex is gestart met overleg met bewoners over de toekomst van 26 woningen aan de Jan van den Doemstraat. Een bewonerscommissie is opgericht en de eerste gesprekken hebben plaatsgevonden. Gezamenlijk is bureau Bouwhulp geselecteerd om Bo-Ex te adviseren over de te plegen ingreep. De inzet is om de woningen te renoveren.


Sleutel voor 74 woningen GroenZuilen
Mitros heeft 74 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd in GroenZuilen, de voormalige Talma/Pedagogenbuurt. GroenZuilen wordt een parkwijk met een mix van koop- en huurwoningen, eengezinswoningen en appartementen. De bouw bestaat in totaal uit 377 woningen; 119 huur- en 258 koopwoningen. In het project zijn alle parkeerplaatsen aan het zicht onttrokken. Meer informatie: http://www.groenzuilen.nl/
  


Quick scan Marian Teer

Marian Teer is namens de gemeente de (nieuwe) programmadirecteur van Utrecht Vernieuwt. Wie is zij, waar komt ze vandaan, en waar wil ze naartoe met Utrecht Vernieuwt? Een quick scan:

Waar woon je?
In Oosterbeek, het groenste dorp van Europa.

Wat is je achtergrond?
Stedenbouw aan de Technische Hogeschool van Delft

  
   Foto: Saar Rypkema

Wat heb je met Utrecht Vernieuwt?
Ik wil graag dat alle mensen met plezier in Utrecht wonen. Niet alleen omdat ze een goed huis hebben, maar ook omdat ze met plezier een ommetje maken en hun kinderen rustig op straat of in het park kunnen laten spelen.

Wat ga je doen als programmadirecteur?
Ervoor zorgen dat mensen vanuit verschillende sectoren en met een verschillende achtergrond elkaar opzoeken en met plezier samen aan oplossingen werken.

Wat is je in je eerste weken als programmadirecteur opgevallen?
Dat er op allerlei terreinen zo ontzettend veel gebeurt, wat ontzettend goed is maar het tegelijkertijd wel moeilijk maakt alles te overzien. Je moet mensen nadrukkelijk stimuleren om elkaar te zien en dus te spreken, dan groeit het overzicht vanzelf en ook het inzicht in hoe je elkaar kunt versterken. Maar daarvoor is ontmoeting dus essentieel.

Hoe ziet jouw ideale Utrechtse wijk eruit?
Mijn ideale wijk heeft altijd groen en water. Er staan veel verschillende woningen, ook gekke bouwsels, met her en der een bedrijfje. Kleine en grote woningen met veel verschillende duurzame materialen. Her en der een groene gevel die de vuile lucht filtert. Je ziet veel mensen buiten en er spelen kinderen in de zon. Voor elk wat wils dus!

Wapenfeiten komende tijd?
Ik ben bezig met de opzet en inrichting van het programmabureau Utrecht Vernieuwt in de gemeente, met de organisatieopzet voor de aanpak van de Utrechtse prachtwijken en met de programmabegroting 2008.


Woonwensen allochtonen
Allochtonen stellen dezelfde eisen aan hun woonomgeving als autochtonen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit en Movisie, een nieuw kenniscentrum op het terrein van maatschappelijke zorg, naar de binding tussen allochtonen en de stad.
Allochtonen uit de middenklasse willen graag wonen in nieuwbouwhuizen in veilige, groene wijken waar ook autochtonen leven. Zij hebben in tegenstelling tot autochtonen geen zin in woningen waaraan veel moet worden verbeterd. Dit doet te veel denken aan de oude huizen waarin zij zijn opgegroeid.
De nabijheid van kerken, moskeeŽn en andere religieuze centra speelt geen rol. Wel is het van belang dat er goede 'gemengde' scholen in de buurt zijn. Daarnaast speelt de reputatie van een wijk een belangrijke rol.


Bijeenkomst gemist?
In vogelvlucht hieronder de hoofdlijnen van de interessante bijeenkomsten afgelopen maand.

Succesfactoren herstructurering?
Symposium Stade Advies, 19 april.

"Samenwerking en gedeelde visie zijn de belangrijkste pijlers voor het goed verlopen van een herstructureringsproject", aldus Erik Vermathen, de dagvoorzitter van het symposium over de succesfactoren in herstructureringsprojecten.
Ellen van Beckhoven, adviseur Stade Advies, heeft drie projecten in Amsterdam, Utrecht (Hart van Hoograven) en Den Haag met elkaar vergeleken. Het symposium bracht geen nieuwe eye-openers, maar het was goed om bepaalde zaken weer eens scherp te krijgen. Dat het bijvoorbeeld van belang is dat professionals en bewoners hetzelfde willen, dat er een heldere taakverdeling is, dat duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. En dat het belangrijk is bewoners vanaf de start te betrekken, en hen te informeren over hun kansen en mogelijkheden zijn. Kortom: investeren in een goede samenwerking tussen alle partijen is dť succesfactor in herstructurering.
U kunt het onderzoeksrapport hier nalezen 

Sloop of Renovatie?
Mitros Podium, 3 april.

Bij het werken aan Utrecht is er vaak sprake van fysieke programma's om wijken te vernieuwen. Sloop en renovatie voeren daarbij de boventoon. Maar wanneer kies je voor sloop en wanneer voor renovatie? Tijdens het Podium gingen de sprekers hier dieper op in, zowel tijdens de inhoudelijke inleidingen als tijdens het debat.
"Renovatie is alleen interessant als er daadwerkelijk iets nieuws binnen het bestaande woongebouw gerealiseerd kan worden. Sloop is een uiterst middel om de voorraad beter te laten aansluiten op de wensen. Geen hobby dus en al helemaal geen dollartekens vanwege de vermeende lucratieve uitkomsten van sloop met vervangende nieuwbouw". Dit zei algemeen directeur van Mitros, Marien de Langen tijdens het Mitros Podium. De vraag was of sloop of renovatie wenselijk is in Utrecht, en wat de bewoners ervan vinden. Dr. Reinout Kleinhans van OTB gaf aan dat "het automatisme om bij het horen van het woord herstructurering onmiddellijk aan sloop te denken, niet terecht is. In sommige gevallen is renoveren voordeliger". Voor meer informatie zie http://www.mitros.nl/Doc/Mitros/MitrosForum-01-2007.pdf.


Agenda

9 mei Werkbezoek minister Donner aan Overvecht in het kader van slotbezoek adoptieteam.
16 mei Werkbezoek minister Vogelaar aan Zuilen-Oost in het kader van de wijkentoer langs de 40 geselecteerde wijken meer informatie verschijnt op de nieuwe website van Wonen, Wijken en Integratie.
14 juni

9.30-17.00 uur, Clemenshuis Rotterdam Charlois

Symposium "Investeren in achterstandswijken", een praktische handreiking om te komen tot de juiste aanpak van achterstandswijken

meer informatie op de website van Elsevier Congressen.

Inschrijven
Uitschrijven