Jaargang 3 - mei 2007

In dit nummer

78% draagvlak voor plannen Complex 8
De bewoners van Complex 8 (het Niftarlakeplantsoen e.o.) reageerden positief op de plannen die woningcorporatie Portaal samen met de Initiatiefgroep Complex 8 heeft ontwikkeld. De voorgestelde aanpak kon rekenen op een draagvlak van 78 procent. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de bewoners goed geïnformeerd zijn en zich een duidelijke mening over de plannen hebben kunnen vormen. Wat gaat er er in deze buurt gebeuren? Er komen 36 nieuwbouw appartementen komen, er worden 88 appartementen óf gerenoveerd, óf 'opgetopt en bijgeplint'. Daarnaast komen er 34 nieuwe eengezinswoningen en worden de 15 bestaande woningen gerenoveerd. Ook zal er plek zijn voor nieuwe parkeerplaatsen. In een 'Sociaal Plan' zullen de gevolgen van de plannen voor bewoners geregeld worden. Veel bewoners hebben aangegeven terug te willen na de realisatie van de plannen.

 
  Foto Freerk Sleeboom

Nieuwe mijlpaal in Ondiep
Op dinsdag 22 mei is de sloop van het tweede blok Heringastraat gestart. De jongste bewoner van het onlangs opgeleverde eerste blok bediende de sloopkraan. Hiermee is alweer een mijlpaal gehaald in de vernieuwing van Ondiep! Met de sloop van dit tweede blok heeft Mitros bewust gewacht, zodat de bewoners uit het tweede blok direct konden doorstromen naar de nieuwbouw in het eerste blok waar zij inmiddels naar wens wonen. In het tweede blok zijn 10 woningen gereserveerd voor ASVZ Amerpoort, die hier een project voor begeleid wonen van verstandelijk gehandicapten wil realiseren. Ook de oude melkhandel, aan de Royaards van den Hamkade 14, wordt gerenoveerd en bestemd voor activiteiten van ASVZ.

 
  Foto archief MitrosWie is Jeroen Bos?

Jeroen Bos is de nieuwe communicatieadviseur van wethouder Harrie Bosch. Wie is hij, waar komt hij vandaan en wat gaat hij voor Utrecht Vernieuwt doen? Een quick scan:

Waar woon je?
In Utrecht natuurlijk, waar anders?

Wat is je achtergrond?
Hiervoor heb ik bij het ministerie van VROM gewerkt als persvoorlichter. Ik heb o.a. woordvoering gedaan over wonen en ruimtelijke ordening. Dat sluit natuurlijk prima aan bij de portefeuille van Bosch.

Wat heb je met Utrecht Vernieuwt?
Utrecht Vernieuwt is helemaal nieuw voor mij. Ik ken natuurlijk de Haagse discussies over de stadswijken, maar in de wijken zelf moet het natuurlijk echt gebeuren. Voor mij een belangrijke reden om bij de gemeente te willen werken. Daar gebeurt toch het echte werk.

Wat ga je doen als communicatieadviseur?
Vandaag is mijn negende dag bij de gemeente, dus ik ben nog vooral aan het aftasten. Maar bel me vooral als je denkt dat ik iets voor je kan doen. Telefoon 030-2861683, e-mail jeroen.bos@utrecht.nl.

Bart Andriessen: van Oost-Noordoost naar Overvecht

Waarom stap je over als wijkmanager van Oost-Noordoost naar Overvecht?
De dynamiek in Overvecht is momenteel enorm. Dat trekt me. Het is de wijk waar het de komende jaren gebeurt, heb ik het idee. Het lijkt me geweldig om daar een rol in te spelen.

Per wanneer ga je beginnen in Overvecht?
Op 1 juni begin ik.

Wie wordt de nieuwe wijkmanager van Oost-Noordoost?
Marjan Wertwijn; ze werkt nu op het wijkservicecentrum Vleuten-de Meern.

Verandert je functie nu inhoudelijk?
Formeel niet. Maar in Overvecht liggen natuurlijk wel andere nadrukken; er is daar een stevige opgave om Utrecht te vernieuwen, dus het belang van verbinden en afstemmen, zowel binnen de gemeente als met externe partijen, is groot. Ook op het gebied van veiligheid speelt er veel. Ik verwacht dat ik aan die dingen meer tijd zal besteden.

 


Wat is volgens jou nodig om van Overvecht een prachtwijk te maken?
Moeilijke vraag om kort te beantwoorden! Fysieke ingrepen zijn belangrijk en noodzakelijk, maar je moet ook investeren in mensen; "ze in de aan-stand krijgen", noemde iemand dat laatst. Daarvoor is nodig dat je mensen vooral aanspreekt op wat ze kunnen en willen, maar soms ook op wat ze moeten.

Hoe zie jij de relatie van Overvecht met het programma Utrecht Vernieuwt?
De kunst is om de opgave van Utrecht Vernieuwt goed te laten landen in de wijk. Ik ben blij met de gebiedsgerichte aanpak waar we in Overvecht nu mee werken. Dat biedt kansen om samen met de corporaties en anderen tot een integrale aanpak te komen, die goed aansluit bij de vraag in de wijk.

Ga je in Overvecht wonen?
Ik ga niet in Overvecht wonen, maar blijf inwoner van Tuinwijk. Als ik het wel zou doen, dan lijkt een achtertuin langs de Klopdijk me wel wat. Het is daar prachtig, met veel groen en water. Een goede investering bovendien, want over een tijdje wil iedereen in Overvecht wonen...


Agenda

6 juni
vanaf 19.30 uur

Instituto Cervantes, Domplein 3, Utrecht.
Debat "Onderaan de ladder, van kamer tot koopwoning". Belanghebbende partijen zoals SSH Utrecht, LSVB en DUWO gaan met elkaar in gesprek over de vragen: Hoe wil de student in de toekomst wonen en kan de student als koopstarter terecht in Utrecht? Met o.a. wethouder Harrie Bosch, prof. dr. P. Hooimeijer en Art Zaaijer. Meer informatie op de website van Aorta

7 juni 
16.30-20.30 uur

Prijsuitreiking winnaars "Prachtwijken, een beauty contest" tijdens een themadiner bij 'Ottone' in Utrecht. Aanmelden voor het themadiner is niet meer mogelijk, wel kunt u zich aanmelden om bericht te ontvangen van de uitslag. Meer informatie op de website van organisatie-adviesbureau De Beuk

11 juni

Werkbezoek minister Vogelaar aan de wijk Ondiep in het kader van de wijkentoer langs de 40 geselecteerde aandachtswijken. Meer informatie verschijnt op de website van Wonen, Wijken en Integratie

21 juni
9.00-17.00 uur

Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist
Werkatelier "effectief communiceren in de wijk".
Meer informatie op de KEI-website

21, 22 juni en 27 september

Hotel New York, Rotterdam
Masterclass Gebiedsontwikkeling
Meer informatie en aanmelden op de website van geoplan.

26 juni

Werkbezoek minister Vogelaar aan de wijk Overvecht in het kader van de wijkentoer langs de 40 geselecteerde aandachtswijken.
Meer informatie verschijnt op de website van Wonen, Wijken en Integratie

28 juni

NBC Nieuwegein.
Nationale Conferentie Leefbaarheid: "Van probleemwijken naar vitale buurten!". Meer informatie op de website van het studiecentrum voor bedrijf en overheid

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven