Jaargang 3 - november 2007

 


In dit nummer


 

Buurtconsultatie Spoorzone
Vanaf 3 december start een gecombineerde informatie- en consultatieronde in Overvecht Spoorzone. Op drie buitenlocaties (moskee, school en winkelcentrum) in de Spoorzone komt een informatietent te staan waar bewoners informatie kunnen krijgen en hun mening kunnen geven. In het gebiedsplan wordt voorgesteld 47 miljoen extra te investeren in Overvecht Spoorzone. Alle inwoners van Spoorzone ontvangen thuis een samenvatting van het gebiedsplan en een uitnodiging voor de inloopsessies in de buurt.

 

  
 

Olympiade in De Gagel
"Maak ontmoetingsplekken in iedere buurt, heb veel aandacht voor onderwijs, koester het groen en zorg dat er verschillende woonmilieus zijn voor verschillende doelgroepen". Dit waren de belangrijkste tips van bewoners die deelnamen aan de Olympiade voor Overvecht De Gagel op 23 en 24 november. Een olympiade is een beeldende manier om bewoners mee te laten denken over hun eigen wijk. In vijf verschillende groepen bewoners (ouderen, jongeren, gezinnen met kinderen, gezinnen waarvan de kinderen uit huis zijn en starters) werd gesproken over de toekomst van De Gagel. Alle gesprekken zijn verbeeld door een tekenaar.  Ter plekke maakten bewoners afspraken om bij elkaar koffie te gaan drinken en elkaar te helpen. Een erg geslaagde bijeenkomst.

 


 

Prijs voor Overvechts project
Het project 'Van binnen naar buiten' in Overvecht Spoorzone heeft afgelopen maandag de prijs 'Parel van Integratie 2007' ontvangen van minister Vogelaar. Deze prijs voor succesvolle integratieprojecten stond dit jaar in het teken van de wijkaanpak. In het project 'Van binnen naar buiten' staat persoonlijke aandacht zoals huisbezoeken en benadering in eigen taal centraal. Hierdoor doen mensen in de wijk vaker mee aan activiteiten en wordt sociaal isolement voorkomen. Voor het project zijn huisbezoeken afgelegd bij 100 huishoudens uit flats rondom de Wolgadreef. Daarnaast vonden er verschillende activiteiten plaats in de wijk, waaronder het opknappen van de binnentuinen met betrokkenheid van de bewoners. 'Van binnen naar buiten' is een samenwerking tussen Mitros, Cumulus Welzijn, Milieupunt Utrecht en de gemeente Utrecht. In de toekomst kan het project ook in andere aandachtswijken worden opgezet.

 Mitros en Portaal op huisbezoek in Overvecht
Mitros en Portaal zijn in Overvecht gestart met het project 'Wonen en Kansen'. Dit houdt in dat bewoners van de flats aan de Tigris-, Haifa-, Sint Eustatius-, Sint Maarten- en Ankaradreef worden bezocht om te achterhalen hoe zij nu wonen, hoe ze hun woning en woonomgeving ervaren en wat hun woonwensen voor de toekomst zijn. Bijzonder aan dit onderzoek is dat het ook nagaat of bewoners wensen hebben op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs of werk. Als dat zo is, dan brengt het project 'Wonen en Kansen' de bewoners in contact met organisaties die hen hierbij kunnen ondersteunen.
De informatie uit het onderzoek wordt door Mitros en Portaal gebruikt om gezamenlijk de toekomstplannen voor het gebied in fysiek, economisch en sociaal opzicht verder te brengen en om problemen van huishoudens op korte termijn aan te pakken.


 

Nieuwbouwplannen Kleine Wijk
In februari 2008 start de sloop van de woningen in het Kleine Wijk. Op dinsdag 27 november, van 17.30-19.30 uur (in de Thorbeckelaan 55), tonen Mitros en AM de nieuwbouwplannen aan belanghebbenden. Het is een vrije inloop waarbij gevelaanzichten, plattegronden en artist impressions te zien zijn. In het Kleine Wijk worden 114 koopwoningen gebouwd en 41 huurwoningen. De meeste woningen zijn eengezinswoningen. Aan het eind van de Boerhaavelaan komen 23 huurappartementen. 

 


Vervanging Marian Teer
Marian Teer, programmadirecteur Utrecht Vernieuwt, is sinds enige tijd ziek. Martin Mulder vervangt haar vooralsnog. Ook geeft hij leiding aan de sector Programma's bij de gemeente Utrecht. Antoniek Vermeulen is aangesteld als programmamanager Krachtwijken. In die functie regisseert zij de uitvoering van de zogeheten 'Vogelaarprojecten'.


Martin Mulder:  
martin.mulder@utrecht.nl   
030 - 286 73 80


Antoniek Vermeulen: 
a.t.q.m.vermeulen@utrecht.nl 
030 - 286 85 78
'Draagvlak begint bij communicatie'
Draagvlakmeting is een belangrijk onderdeel van het overleg tussen de corporaties en de bewoners. Hoe moet draagvlakmeting worden uitgevoerd? Een werkgroep bestaande uit mensen van de corporaties, de Bundeling, het Vierde huis en de gemeente kwam onlangs met haar aanbevelingen. 'Het gaat om maatwerk en 'draagvlak begint bij communicatie'. Een vaste methodiek is niet mogelijk omdat iedere wijk en elk project anders is. Maar drie onderzoeken zijn cruciaal bij draagvlakmeting. Ten eerste het woonbelevingsonderzoek om te achterhalen wat bewoners vinden van de woning en woonomgeving. Dan het bewonersonderzoek, dit geeft inzicht in de samenstelling van de bevolking in een complex en de wensen van de bewoners. De uiteindelijke draagvlakmeting zou uit slechts drie kernachtige vragen moeten bestaan. Is men op de hoogte van de inhoud van de plannen? Is men het eens met de plannen en is men bekend met de inhoud van het Sociaal Projectplan. Communicatie is essentieel in het gehele proces. Bewoners moeten bij de plannen worden betrokken voordat ze vastliggen. Ook moet het geschetste perspectief reëel zijn. Haal positieve punten naar voren, maar wees vooral ook duidelijk over de minder aangename kanten! Blijf bewoners op regelmatige basis informeren. Ook als er nog geen volgende stap is gezet moeten mensen weten wat daarvan de reden is. Lees hier het complete document.


 
Agenda

23 januari,
27 februari en
23 april 2008

Debattenreeks 'De verborgen stad'
Locatie: wisselende locaties
Kijk hier voor meer informatie.

17, 24 en
31 januari 2008

Instrumenten voor gebiedsontwikkeling
Locatie: Hilversum
Kijk hier voor meer informatie.

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven