Nr 02 - December 2005       

   


Utrecht Vernieuwt
Nieuwsbrief voor professionals werkzaam in de stedelijke vernieuwing in Utrecht

Tweede uitgave, december 2005


In deze nieuwsbrief:

Minister Dekker van VROM gaf op 6 oktober de officiŽle aftrap voor de tweede fase van De Utrechtse Opgave (de afspraken tussen gemeente en corporaties over de stedelijke vernieuwing). De tweede fase wordt gepresenteerd onder het motto ďUtrecht Vernieuwt!Ē, dit maakt voor Utrechtse bewoners meteen duidelijk waar de gezamenlijke partijen voor staan.

 


Kennismaking met de Bende van Zes

Sturen op tempo en resultaat, dat is de taak van de Bende van Zes. Hierin zitten drie portefeuillemanagers - afkomstig van Mitros, Portaal en BO-EX - en drie gebiedsmanagers van de gemeente Utrecht. Waar komen ze vandaan, wat kunnen we van hun verwachten en wat is er nodig om voortgang te boeken in de stedelijke vernieuwing? Een korte impressie van de Bende van Zes:(staand van links naar rechts):
Wim Duijster, Portefeuillemanager Mitros
(meer)
Pieter Buisman, Gebiedsmanager Zuidwest/West/Zuid (meer)
Rolf van der Weide, Portefeuillemanager BO-EX (meer)


(zittend van links naar rechts):
Karin Diederen, Gebiedsmanager Noordwest/Binnenstad
(meer)
Bart van der Laag, Portefeuillemanager Portaal (meer)
Madeleine Lenagh, Gebiedsmanager Overvecht/Noordoost/Oost (meer)Plan van aanpak Utrecht Vernieuwt

Een nieuwe aanpak met als kenmerken een gebiedsgerichte aansturing en een nauwere samenwerking tussen gemeente en corporaties. Dat is een van de wijzigingen in de organisatie van de tweede fase DUO.
Nieuw is verder dat in de tweede fase de sociale voorzieningen aangepakt gaan worden. Deze leveren immers ook een belangrijke bijdrage aan een prettige leefomgeving.
Ten slotte zijn de DUO-projecten in het plan van aanpak onderverdeeld in drie soorten.
A-projecten zijn in principe eenvoudige projecten, omdat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is of ingrepen in de openbare ruimte. B-projecten zijn iets ingewikkelder, omdat er bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging nodig is of grond overgedragen moet worden van gemeente naar corporaties. Ten slotte zijn er de complexe projecten, de C-projecten. Daarvoor is het nodig ontwikkelingsplannen te maken, waarin de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen scherp benoemd zijn. Hoe complexer de projecten, hoe meer afstemming nodig is tussen de diverse betrokken partijen. Meer weten over de nieuwe werkwijze, organisatie, communicatiestrategie en planning van de tweede fase DUO? Lees dan het plan van aanpak Utrecht Vernieuwt.Gebiedsplannen van aanpak
Voor de gebiedsgerichte aansturing is Utrecht verdeeld in drie gebieden: Noordwest/Binnenstad, Overvecht/Noordoost/Oost en Zuidwest/West/Zuid. Per gebied is in werkbijeenkomsten met de betrokken (wijk)accountmanagers een analyse van alle projecten en de aanpak daarvan gemaakt. Zo zijn de projecten onderverdeeld in A, B en C-projecten. Voor C-projecten komen nog aparte ontwikkelingsplannen. De gebiedsplannen helpen bij het monitoren van de voortgang van projecten en het in beeld krijgen van de samenhang tussen de projecten. Tevens scheppen ze duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen. De gebiedsplannen worden in januari 2006 besproken in de stuurgroep Utrecht Vernieuwt. Daarna worden de gebiedsplannen breder verspreid, onder andere met behulp van deze nieuwsbrief.Ondertekening van het convenant 'draaiboek herhuisvesting en beheer bij herstructurering' op 29 november. Het draaiboek is een leidraad voor de sociale processen, de communicatie en het beheer tijdens herstructureringsprojecten.
Op de foto van links naar rechts: Johan Klinkenberg (directeur BO-EX en tevens voorzitter van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties), Marie-Louise van Kleef (wethouder), en Victor Verhoeven (directeur Portaal).
  Uitgaven

 


Stedelijk protocol/draaiboek herstructurering
Deze uitgave bevat de tekst van het aangepaste Stedelijk Protocol en van het Draaiboek. Het Protocol is aangevuld met afspraken over het betrekken van (toekomstige) bewoners bij nieuwbouwplannen. En er is een speciale DUO-urgentie in het leven geroepen, die het bewoners gemakkelijker maakt een andere woning te vinden in de eigen buurt.


Raamovereenkomst DUO
Dit is de geactualiseerde versie van de Raamovereenkomst in die zin dat in het appendum de aanvullende afspraken zijn opgenomen.


Mantelcontract 2 tot uitwerking van de Raamovereenkomst DUO
Deze uitgave bevat de tekst van het Mantelcontract 2005-2009. In de bijlage een overzicht van de concrete locaties waarop de woningbouwcorporaties hun projecten zullen ontwikkelen.

 

 

Brochures voor bewoners:
Een nieuwe woning zoeken
Deze brochure geeft een overzicht van de mogelijkheden voor huurders van sloop- en nieuwbouwprojecten.


Verhuizen bij sloop
Overzicht van urgentieregelingen voor huurders van woningen waarvoor een sloopbesluit is genomen. Hierin staat ook een handig stappenplan voor bewoners die op zoek zijn naar een vervangende huur- of koopwoning.


Starterslening Utrecht
Brochure over deze financiŽle handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt.


De boekjes en brochures kunt u bestellen bij: Caroline de Lange, managementassistente Utrecht Vernieuwt, e-mail: c.de.lange@utrecht.nl, telefoon: 030 - 286 3779.


Ook op de hoogte blijven van renovatie en herstructurering in Utrecht?
Schrijf je dan nu in voor deze nieuwsbrief. Vanaf 2006 verschijnt de nieuwsbrief maandelijks.

Inschrijven

Uitschrijven


Colofon:
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt in opdracht van de samenwerkende Utrechtse woningbouwcorporaties en de gemeente Utrecht.


Eindredactie: Brigitte Janssen


Vragen en reacties:
b.r.l.janssen@utrecht.nl


Foto ondertekening convenant: Willem Mes
Foto minister Dekker: Frank Colder