Jaargang 2, Nr 02 - April 2006       

   


Utrecht Vernieuwt
Nieuwsbrief voor professionals werkzaam in de stedelijke vernieuwing in Utrecht

April 2006


In deze nieuwsbrief:


Herstructurering Niftarlakeplantsoen kan van start gaan
De startnotitie over het Niftarlakeplantsoen is onlangs goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. De woningcorporatie Portaal en de Initiatiefgroep Complex 8 (bewoners) hadden al overeenstemming bereikt over de aanpak van de herstructurering van het complex aan het Niftarlakeplantsoen in Zuilen. In de komende periode worden er plannen gemaakt over hoe de te renoveren woningen en de nieuw te bouwen woningen eruit gaan zien en wat de huur- en verkoopprijzen worden. Er komt ook een sociaal plan, waarin de gevolgen van de herstructurering voor de bewoners worden geregeld.
Informatie: Willie de Groot of Peter van den Berg (Portaal), tel. 0800 - 7678225


Startnotitie Utrecht Vernieuwt Complex 8 Portaal aan het Niftarlakeplantsoen (pdf)


Bezoek minister Dekker aan Overvecht
Overvecht is een van de 56 wijken in Nederland waarvoor extra middelen (ISV-geld) beschikbaar zijn gesteld voor stedelijke vernieuwing. Aanleiding voor minister Dekker van Volkshuisvesting om een kijkje te komen nemen. Op 29 maart bracht ze een bezoek aan Overvecht. Het programma begon in Park De Gagel waar de gemeente in heeft geïnvesteerd en vervolgens kwamen het beheer en de plannen rond de Ankaradreef aan bod.
Ook bezocht de minister Loevenhout, het zorgcomplex voor ouderen. Hier werd ze ontvangen in het 'Bruin café'. Ze had daar een gesprek met de wijkraad van Overvecht en het platform van de bewonerscommissies. Daarna vertelden Marokkaanse en Turkse vrouwengroepen over hun activiteiten in de wijk. Aan de hand van een maquette werd  door Portaal uitgelegd wat er met de nieuwbouwplannen voor Loevenhout beoogd wordt.
De minister vond het bezoek 'leuk, leerzaam en gevarieerd".


 Samenwerkingsovereenkomst As Kanaleneiland ondertekend
Na een periode van intensief rekenen en onderhandelen is op 28 maart in de grote trouwzaal van het Stadhuis de samenwerkingsovereenkomst Kanaleneiland (SOK) ondertekend door alle betrokken partijen. Dat zijn de woningcorporaties Mitros en Portaal, Proper Stok Ontwikkelaars en de gemeente Utrecht. De overeenkomst maakt de realisatie van het Vernieuwingsplan Centrumgebied Kanaleneiland mogelijk. De samenwerkingsovereenkomst is een mijlpaal en vormt de basis voor de uitwerking en realisatie van de plannen om Kanaleneiland een mooi, veilig en aantrekkelijk hart te geven.


Programma nieuw college
De nieuwe collegepartijen PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie hebben in het collegeprogramma 2006 - 2010 de volgende voor Utrecht Vernieuwt relevante ambities gepresenteerd:

  • Bij de herstructurering van naoorlogse wijken streeft het college naar (grotere) variatie in het woningaanbod, zodat deze wijken een meer gemêleerde bevolkingssamenstelling krijgen en bewoners binnen hun eigen wijk 'wooncarrière' kunnen maken.
  • De aanpak van de naoorlogse wijken omvat meer dan alleen fysieke ingrepen in woningen. Het gaat ook om investeren in voorzieningen, scholen, ruimte voor cultuur ('broedplaatsen') en een aantrekkelijke woonomgeving. Het college daagt de corporaties uit om ook hieraan een bijdrage te leveren. Het college komt zelf met initiatieven voor publiek-private samenwerking bij bouw en beheer van publieke voorzieningen.
  • De gemeente zal in samenwerking met de woningcorporaties en projectontwikkelaars alles op alles zetten om de woningbouw te versnellen. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat 40% van de nieuwbouw in de stad zal bestaan uit sociale huur- en sociale koopwoningen.
  • Het college maakt in 2006 afspraken met de samenwerkende woningcorporaties om 1000 extra woningen in de categorie sociale huur en sociale koop te bouwen in deze collegeperiode
  • Onderdeel van deze afspraken is, als het aan de gemeente ligt, een experiment met sociale koopwoningen in Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen, waarbij bewoners een huis kunnen kopen dat voor 50 procent wordt gefinancierd door de corporatie en 50 procent door henzelf.
  • Het programma "Utrecht Vernieuwt" wordt aangescherpt; bij de uitvoering zijn "versnelling" en "maatwerk" sleutelwoorden.
  • Het draagvlak onder bewoners vormt de leidraad bij de keuze tussen sloop/nieuwbouw en renovatie; criterium voor sloop/nieuwbouw is dat 60 procent van de bewoners er vóór moet zijn.
  • Bij sloop/nieuwbouw hebben bewoners recht op terugkeer in de buurt; inzet van de gemeente is dat de corporaties bij nieuwbouw individuele afspraken maken met hun huurders over terugkeer in de wijk of verhuizing naar elders.

Donderdagavond 27 april bespreekt de Utrechtse gemeenteraad het collegeprogramma en vindt de installatie van het nieuwe college plaats. Meer weten over het collegeprogramma? Klik dan op het collegeprogramma.


Terugblik "Utrecht Vernieuwt in praktijk"
"Ga eens op de koffie bij bewoners van sloopprojecten", aldus Franka van Alphen van Portes. Zij was een van de sprekers op de bijeenkomst voor professionals van 16 maart over het Draaiboek "herhuisvesting en beheer bij herstructurering". Het doel van deze bijeenkomst was om het Draaiboek opnieuw onder de aandacht te brengen, praktijkervaringen uit te wisselen en hiervan te leren. Ook de overige sprekers Bert van Doesburg (Het Vierde Huis), Loog Landaal (wijkbureau Noordwest) en Yves Vermeulen (Mitros) onderstreepten het belang van een persoonlijke benadering. Op die manier kom je te weten waar de weerstand tegen herstructurering vandaan komt.
Voor een deel van de bewoners heeft de weerstand te maken met onderliggende gezins-, sociale, financiële of gezondheidsproblemen. Casemanagement kan dan uitkomst bieden. Aan tips werden verder genoemd: maak duidelijk aan bewoners wat ze in ruil voor de verhuizing terug krijgen (nieuwe start, betere woning). Geef ruimte voor rouwverwerking, bijvoorbeeld met behulp van rituelen. Bied concrete hulp bij het zoeken van woonruimte of bij het invullen van formulieren. Houd de sloopomgeving leefbaar en veilig; richt bijvoorbeeld multidisciplinaire projectgroepen op, zodat er korte lijnen zijn om problemen snel op te lossen.
De bijeenkomst was de eerste in een serie "Utrecht Vernieuwt in praktijk". In het najaar wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd. Nadere informatie hierover volgt.Erratum Mantelcontract 2
In het "Mantelcontract 2 tot uitwerking van de Raamovereenkomst DUO" van Utrecht Vernieuwt (het groene boekje) staat op pagina 27 onder 3.1.3 parkeervoorzieningen een onderverdeling in a en b. Dit wijkt af van het originele contract, waarin een a, b, c onderverdeling staat. Het lijkt iets kleins, maar het kan leiden tot grote verwarring. Daarom is een erratum gemaakt. Artikel a is de alinea die begint met 'een gebouwde parkeervoorziening…' . Artikel b begint met 'indien de markt…' en artikel c met 'indien de situatie…'. Degenen die het erratum nog niet ontvangen hebben, kunnen dit opvragen bij Pauline Meijer, projectondersteuner Utrecht Vernieuwt, tel: 030 - 286 3779.Agenda

Benieuwd wat er op korte termijn voor activiteiten met betrekking tot Utrecht Vernieuwt plaatsvinden?


27 april

Afscheid wethouder Marie-Louise van Kleef van 13.30 tot 16.00 uur: symposium "Bouwen, bouwen,bouwen! Maar wat? En wie bepaalt dat?" met aansluitend een afscheidsborrel.
Locatie: De Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1a in Utrecht.

10 mei Excursie stedelijke vernieuwing in Helmond. Thema: sociaal / fysiek (leefbaarheid) Voor meer informatie over de 56 wijken excursies en aanmelding: kijk op www.nirov.nl/regio
31 mei Excursie stedelijke vernieuwing in Leiden. Thema: problemen rond financiering / verkokering van budgetten Voor meer informatie over de 56 wijken excursies en aanmelding: kijk op www.nirov.nl/regio

Ook op de hoogte blijven van renovatie en herstructurering in Utrecht?
Schrijf je dan nu in voor deze nieuwsbrief.

Inschrijven

Uitschrijven


Colofon:
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt in opdracht van de samenwerkende Utrechtse woningbouwcorporaties en de gemeente Utrecht.


Eindredactie: Brigitte Janssen


Vragen en reacties:
b.r.l.janssen@utrecht.nl