Jaargang 2, Nr 03 - Mei 2006       

   


Utrecht Vernieuwt
Nieuwsbrief voor professionals werkzaam in de stedelijke vernieuwing in Utrecht

Mei 2006


In deze nieuwsbrief:


Interview met de nieuwe wethouder Harrie Bosch

Sinds eind april is in Utrecht Harrie Bosch als wethouder verantwoordelijk voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Leidsche Rijn (curriculum vitae). 'Utrecht Vernieuwt' is één van de belangrijkste onderdelen van deze portefeuille. Harrie Bosch: "De sleutelwoorden voor Utrecht Vernieuwt voor de komende periode zijn tempo, maatwerk en draagvlak. Tempo omdat we na jaren van plannen maken volop de uitvoering in moeten. En dat kan. Gelukkig kon ik drie weken na mijn aantreden al aanwezig zijn bij de start van de bouw van nieuwe woningen van Mitros in Ondiep. Wethouder Harrie Bosch
Ik hoop de komende tijd veel uitnodigingen voor start bouw of oplevering te krijgen. Maatwerk omdat de situatie in iedere buurt weer anders is. Vaak is er in een herstructureringsbuurt meer aan de hand dan verouderde woningen. Een stabiele wijk vraagt meer dan alleen nieuwe huizen. Afhankelijk van de problemen kiezen we een aanpak, die ook kan bestaan uit sociale en economische maatregelen. Draagvlak staat voor de betrokkenheid van bewoners. Alleen als zij het zien zitten, heeft herstructurering in een buurt kans van slagen. Het is logisch dat dat soms moeite en tijd kost, want het gaat om forse ingrepen in het leven van mensen. De praktijk leert dat het goed betrekken van bewoners uiteindelijk de meest effectieve weg is.
Utrecht Vernieuwt is een belangrijke opgave, een grote uitdaging. Ik nodig alle betrokken partijen uit die met mij aan te gaan."Vertrekkers sloopwoningen positiever over nieuwe woonsituatie


Dit blijkt uit een onderzoek van de Gemeente Utrecht onder vertrekkers van zeven sloopcomplexen tussen 2000 en mei 2005. Gekeken is hoe de vertrekkers hun nieuwe woning en buurt waarderen en hoe ze het proces rond hun herhuisvesting hebben ervaren. Waardeerden de bewoners hun achtergelaten woning met een 5,3 en hun buurt met een 5,7; de nieuwe woning krijgt een 7 en de nieuwe buurt een 6,8. Slechts 17% van de vertrekkers zegt nog terug te willen keren naar hun oude buurt, 28% twijfelt over terugkeer. Hoewel bewoners de noodzaak tot sloop van hun woningen begrijpen, brengt de verhuizing uiteraard onzekerheid over de toekomst met zich mee. Naarmate de bewoners meer informatie hebben gekregen zijn ze vaker tevreden over hun keuzemogelijkheden. De persoonlijke begeleiding wordt zeer gewaardeerd. Wel blijkt dat Turkse en Marokkaanse bewoners onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt uit 182 enquêtes van bewoners (waarvan het meeste uit de Pedagogenbuurt) en een groepsgesprek.
Lees meer. 
Het volledige rapport 'Herhuisvesting na sloop, ervaringen van bewoners uit herstructureringsgebieden' is te downloaden van
www.onderzoek.utrecht.nl. Meer informatie via bestuurscommunicatie, Pluup Bataille, 030 - 286 11 40.  De Lessepsbuurt, een beeld vol harmonische afwisseling

Een mooie titel voor een mooie brochure over de geschiedenis van de Lessepsbuurt en specifiek van de openbare ruimte. Op donderdag 8 juni krijgen bewoners in de Bethelkerk de resultaten van een historisch vooronderzoek gepresenteerd, en ideeën voor de herinrichting van de openbare ruimte. De woningen van Mitros in de Lessepsbuurt worden sinds oktober 2005 gerenoveerd.
De bewonerscommissie wilde in aanvulling op de renovatie uniforme afscheidingen tussen trottoirs en voortuinen. Het ontwerp van een nieuwe afscheiding van een hek of een haag werd vervolgens onderdeel van een bredere aanpak van de openbare ruimte. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 650.000,- uit het Impulsbudget Stedelijke Vernieuwing. De ideeën voor de herinrichting worden ontwikkeld door samenwerking van de bewonerscommissie, Mitros Wonen, Portes, verschillende afdelingen van de gemeente Utrecht en Steenhuis Stedenbouw/Landschap. De brochure is beschikbaar voor bewoners en andere belangstellenden. Meer informatie: Henk Jansen, Afdeling Stedenbouw en Monumenten van de gemeente Utrecht, tel:030 - 286 8536.


Eerste paal Heringastraat


Mitros heeft op 17 mei jl. de start van de bouw van in totaal 75 nieuwe woningen aan de Heringastraat in Ondiep gevierd.
Richie, Jessica en Mandy, drie kinderen die uit de buurt komen en straks in de nieuwbouw gaan wonen, hebben de Heringastraat-vlag ontworpen.Samen met Harrie Bosch, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening en Ron Onverzaagt, directeur Mitros Wonen Utrecht, hebben ze deze vlag in top gehesen.
Foto Heringastraat-vlag 
Mitros laat zien dat ze aan de stad werkt. Handen uit de mouwen en aan de slag!
De afgelopen jaren kenmerkten zich door het vele overleggen en discussiëren met bewoners over de vernieuwing van de Heringastraat en omgeving. Nu werd het startsein van de bouw van het eerste blok woningen gegeven. De nieuwe woningen zijn levensloopbestendig: het zijn brede ruime woningen met meer comfort en goede toegankelijkheid voor rolstoelen. De eerste 36 woningen worden naar verwachting in het voorjaar van 2007 opgeleverd.

Bouwplan Bakhuizen van den Brinkstraat aangepast
 

Op advies van de raadscommissie heeft Portaal de kaphoogte van het oorspronkelijke bouwplan Bakhuizen van den Brinkstraat aangepast. De hoogte is met 2,54 meter verlaagd naar 12.26 meter. Door deze verlaging was het noodzakelijk het ontwerp van het dak in zijn geheel aan te passen. De kap heeft nu meer de vorm van een kroon en wordt uitgevoerd in een lichter materiaal.  Informatie: Judith Köbben (Portaal):
030 - 282 6722.
Foto Bakhuizen v.d. Brinkstraat.


Nieuwe huurwoningen Briljantlaan

Op de hoek van de Briljantlaan en de Diamantweg in Hoograven kan een appartementen-complex van zo'n zestig nieuwe huurwoningen komen. De locatie is eerder in het Wijkontwikkelingsplan Hoograven al aangewezen als woningbouwlocatie. Mitros wil nu onderzoeken of het mogelijk is er een appartementencomplex te bouwen met ongeveer zestig huurwoningen. Het college heeft hiervoor een 'startnotitie' vastgesteld.
Het initiatief van Mitros sluit goed aan bij de 'Ruimtelijke Visie Rotsoord', die in februari door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook kan het plan een bijdrage leveren aan de afspraak tussen de gemeente en Mitros om in Hoograven 200 nieuwbouwwoningen in de sociale huursector te bouwen. Als vervolg op de startnotitie wordt in overleg met Mitros een 'Nota van Uitgangspunten' opgesteld waarin de randvoorwaarden voor de nieuwbouw worden opgenomen.

Kalender

Benieuwd wat er op korte termijn voor activiteiten met betrekking tot Utrecht Vernieuwt plaatsvinden?

7 juni

09.00 17.00 uur: Conferentie Help(t) Herstructurering!?
Landelijke Corpovenista conferentie, De Meervaart in Amsterdam.
In hoeverre kan de stedelijke vernieuwing de maatschappelijke problemen daadwerkelijk oplossen? En welke problemen kleven aan het proces van het herstructureren zelf? Kosten: € 225,- (speciaal tarief van 90 euro voor leden van bewonersorganisaties, studenten en Nethur-onderzoekers).
Inlichtingen: Projectsecretaris Corpovenista: Suzanne Davis
(tel: 015-2787862 of s.davis@otb.tudelft.nl).

22 juni 12.00 - 14.00 uuur: Broodje Utrecht Vernieuwt.
Lunchbijeenkomst voor professionals gemeente Utrecht over de lessen uit stedelijke vernieuwingsopgaven zoals Utrecht Vernieuwt.
Locatie: Hogeschool Domstad in Utrecht.
Inlichtingen: Brigitte Janssen, 030 - 286 8576 

 


Ook op de hoogte blijven van renovatie en herstructurering in Utrecht?
Schrijf je dan nu in voor deze nieuwsbrief.

Inschrijven

Uitschrijven


Colofon:
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt in opdracht van de samenwerkende Utrechtse woningbouwcorporaties en de gemeente Utrecht.


Eindredactie: Brigitte Janssen


Vragen en reacties:
b.r.l.janssen@utrecht.nl