Jaargang 2 - November 2006

In dit nummer

 • Bewoners akkoord met sloop- en nieuwbouwplan Laan van Chartroise
 • Interview Bernadette Janssen, projectleider Spoorzone Overvecht
 • Vragen over omzetting 100% woonduur
 • Digitaal kantoor Utrecht Vernieuwt geopend
 • Plannen complex Niftarlakeplantsoen in Zuilen klaar
 • Kracht voor Overvecht
 • Agenda


  Bewoners akkoord met sloop- en nieuwbouwplan Laan van Chartroise e.o. (Ondiep)
  De afgelopen weken hebben de huurders van de Laan van Chartroise / Ondiep / Vijgeboomstraat via een enquête kunnen stemmen over het sloop- en nieuwbouwplan van Mitros. De uitkomst van deze draagvlakmeting is dat 82% van de bewoners vóór het plan is. In bewonersonderzoeken eerder dit jaar gaf al 68% van de huurders aan dat zij voor sloop en nieuwbouw zijn. Het aantal voorstanders is in de laatste maanden dus nog gegroeid. Mitros is blij met deze duidelijke steun van de bewoners.


  Interview Bernadette Janssen, projectleider Spoorzone Overvecht
  "Sinds 1 september werk ik bij BVR adviseurs als projectleider/ontwerper. Daarvoor heb ik een tijd gewerkt bij de gemeente Rotterdam als senior ontwerper 'atelier tuinsteden'. Hier begon mijn liefde voor het werken aan na-oorlogse wijken", aldus Bernadette Janssen, de nieuwe projectleider voor de Spoorzone Overvecht. In Overvecht wordt al een tijdje hard gewerkt aan de herstructurering van de wijk. Er is een programma opgesteld dat van Overvecht weer een leefbare en gevarieerde wijk moet maken. BVR is gevraagd om de herstructurering voor het deel van de Spoorzone een nieuwe impuls te geven met een vernieuwde, integrale aanpak en een flinke dosis energie.
   

  Bernadette: "Bij de transformatie van het huidige naar een nieuwe Spoorzone Overvecht staat voor ons de vraag 'voor wie?' centraal. Werken aan een nieuwe wijk wordt gedaan voor en door de huidige, maar ook nieuwe bewoners die kiezen voor Overvecht Spoorzone. Verder benaderen we de vraag vanuit een investeringsstrategie: bewoners worden gezien als investeerders in de wijk. Hierdoor ontstaat voor hen een nieuwe rol en kans".


  Vragen over omzetting 100% woonduur
  Eén van de nieuwe afspraken voor huurders van te slopen woningen, is de omzetting van 100% van de woonduur in inschrijvingstijd (= wachttijd). Onder professionals Utrecht Vernieuwt riep dit een aantal vragen op die we voorlegden aan Wiljo Lems, de projectleider bij de gemeente voor de nieuwe afspraken. 

  Wie regelt de omzetting?
  De woningcorporatie moet dit regelen dit bij Woningnet zodra er een begindocument is vastgesteld.

  Zit er een eindtijd aan de woonduur?
  Ja. Verhuist de bewoner op basis van de DUO-urgentie of de woonduur, dan is de bewoner de woonduur kwijt. Verhuist de bewoner op basis van de Stadsvernieuwingsurgentie, dan krijgt hij na herinschrijving bij WoningNet 100% woonduur terug voor gebruik binnen de gemeentegrenzen van Utrecht, en 40% voor gebruik in de Regio.

  Kun je de woonduur in relatie met andere urgenties gebruiken?
  Nee. Maar stel dat twee huishoudens met een DUO-urgentie (en gelijke peildatum) op dezelfde woning reageren, dan krijgt degene met de langste woonduur voorrang. Reageren beide huishoudens met een Stadsvernieuwingsurgentie op dezelfde woning, dan krijgt eerst degene met de langste Stadsvernieuwingsurgentie voorrang. Hebben ze dezelfde peildatum dan geldt ook hier dat degene met de langste woonduur voorrang krijgt.
  Meer informatie bij: Wiljo Lems, 030- 286 4481.


  Digitaal Kantoor Utrecht Vernieuwt geopend!
  Alle professionals die betrokken zijn bij Utrecht Vernieuwt kunnen sinds kort gebruik maken van een digitaal kantoor: www.utrechtvernieuwt.nl. Via een e-cardcampagne zijn zij de afgelopen weken geïnformeerd over de functies van het digitaal kantoor. Het Kantoor is dé plek voor alle Utrecht Vernieuwt professionals
  (van gemeente en corporaties) voor informatie, kennis, archief, discussie en ontmoeting. Binnenkort volgt een instructiebijeenkomst. Voor diegenen die nu al vragen hebben, mail utrecht-vernieuwt@utrecht.nl.


  Plannen complex Niftarlakeplantsoen in Zuilen klaar
  De plannen voor de ontwikkeling van het complex aan het Niftarlakeplantsoen (complex 8) in Zuilen zijn klaar. Dit is de kroon op het werk van de initiatiefgroep complex 8 in Zuilen en Portaal. Door constructief overleg zijn deze plannen tot stand gekomen. Portaal heeft twee weken geleden een inloopbijeenkomst georganiseerd om de plannen aan de bewoners te presenteren. De plannen bestaan uit renovatie, sloop en nieuwbouw. In totaal worden 15 eengezinswoningen gerenoveerd en 72 brede portiekwoningen ingrijpend gerenoveerd.
   
  De overige woningen van het complex, 72 smalle portiekwoningen en 30 beneden / bovenwoningen, worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit 34 eengezinswoningen (huur en koop) en 54 appartementen (huur). Er waren veel positieve reacties van de bewoners tijdens de presentatie, maar ook waren er opmerkingen over de tuinen en de binnenterreinen. Hiermee gaat Portaal weer verder. De volgende stap is een onderzoek naar het draagvlak voor de plannen.


  Kracht voor Overvecht
  8 november waren demissionaire ministers Winsemius en De Geus in Overvecht om gezamenlijk een convenant te ondertekenen in het kader van de Vitale Coalities. In het convenant "Kracht voor Overvecht" worden door de gemeente en de corporaties heldere uitspraken gedaan over allerlei maatregelen op het terrein van fysiek, sociaal en economisch, en dan nog liefst gecombineerd. Drie projecten werden bezocht.
   
  Als eerste ging het adoptieteam naar Autoservicebedrijf AC Delco waar extra leerwerkbanen voor (Overvechtse) jongeren zijn gecreëerd. Daarna ging het adoptieteam naar het schoolplein van de openbare basisschool aan de Beiroetdreef. Dit schoolplein wordt ook een speelplein voor de buurt. Ten slotte ging het adoptieteam naar de Apollodreef 2. Mitros heeft deze flatwoning (tijdelijk) beschikbaar gesteld als ontmoetingsruimte voor bewoners.


  Agenda

  11 en 19 december

  Cursus Stedelijke Vernieuwing voor woonconsulenten en andere corporatiemedewerkers die meer willen weten over stedelijke vernieuwing en manieren om bewoners op een effectieve manier bij het proces te betrekken (Stade). Bij Stade vindt u meer informatie.

  14 december

  Bijeenkomst rond het thema "communicatie en het creëren van draagvlak" met en voor alle communicatiemedewerkers betrokken bij Utrecht Vernieuwt. Tijd en plaats: 14.00-16.30 uur, De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht.

  24 januari

  Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle professionals betrokken bij Utrecht Vernieuwt. Netwerken, ontmoeting en een korte terugblik en vooruitblik over Utrecht Vernieuwt. Tijd en plaats: 16.00-18.00 uur, restaurant Griftpark 1, Blauwkapelseweg 30 in Utrecht.

  Inschrijven  
     
  Uitschrijven