April 2011

 

In dit nummer:
Draagvlakmeting Queeckhovenplein
Het Witte Wijk
Overvecht 50 jaar

Rubriek Krachtwijken:
Echt Overvecht
Bewoners kiezen logo
Storytelling
Eiland8 wil Graffiti

 

Draagvlakmeting Queeckhovenplein
Mitros en de gemeente werkten het afgelopen jaar hard aan een nieuwbouwplan voor het Queeckhovenplein. Het bleek een ingewikkelde opgave. Omdat er toch iets moet gebeuren met de woningen aan het plein, ontwikkelde Mitros een plan waarbij er teruggebouwd wordt op de eigen kavels. Op de plek dus waar ook nu woningen staan. Via een draagvlakmeting legt Mitros de nieuwe plannen aan bewoners voor. Aan het eind van de maand april gaat 'Het Vierde Huis' de bewoners vragen of zij het eens zijn met de sloopplannen, het nieuwbouwplan en het bijbehorende sociaal plan. Waarschijnlijk kan de uitslag van de draagvlakmeting eind mei aan de bewoners gepresenteerd worden.

 

Het Witte Wijk
Meer groen in de wijk en een betere inrichting van de openbare ruimte hebben enkele jaren geleden geleid tot het opstellen van het ideeënboekje GrOeNDIEP. Samen met bewoners worden per buurt of wijk ideeën uitgewerkt en uitgevoerd. Momenteel werkt men aan de inrichting van de openbare ruimte in Het Witte Wijk. Ook hier is het 'vergroenen' een thema: een extra groenplek, aandacht voor bomen en bloembakken en waar mogelijk komen geveltuinen. In tegenstelling tot andere wijken en buurtjes hebben de bewoners van Het Witte Wijk verzocht om het stoepparkeren te vervangen door straatparkeren.

 

Overvecht 50 jaar
Op 30 maart 1961 werd aan de noordkant van Utrecht het eerste zand opgespoten om de wijk Overvecht te kunnen bouwen. Vijftig jaar later, op 30 maart 2011, gaf wethouder Den Besten het startschot voor een feestjaar ter ere van de vijftigste verjaardag van de wijk. De hele dag waren er activiteiten in de wijk. Veel belangstelling trok de historische foto-expositie in de speciaal voor deze gelegenheid opengestelde Watertoren. Honderden bezoekers, waaronder veel bewoners van het eerste uur, kwamen hier op af. Het programma voor het komend jubeljaar kunt u vinden op www.doemeeinovervecht.nl.

Rubriek Krachtwijken
 

 

Echt Overvecht
Begin maart presenteerden gemeente Utrecht, Mitros, Portaal, Bo-Ex en adviesbureau De Wijde Blik - in aanwezigheid van een kleine honderd belangstellenden - hoe zij onder de noemer 'Echt Overvecht' de wijk positief voor het voetlicht willen brengen. De strategie voor gebiedspromotie is gebaseerd op drie pijlers: benoemen en zichtbaar maken van onbekende en nieuwe ontwikkelingen; bewoners aan het woord laten over de wijk en verbinding zoeken en samenwerking aangaan met alle andere partijen in de wijk. Het bijbehorende stempellogo - in de vorm van een lampje - dient als verbindend element. Het lampje refereert aan knus, hip, persoonlijk, gezellig en biedt ruimte aan eigen creativiteit, zonder herkenbaarheid te verliezen.

Bewoners kiezen logo
In Zuilen beslissen bewoners zelf over het nieuwe logo voor de wijk. Via het web, flyers, posters en sociale media krijgen zij drie verschillende logo's voorgelegd. Het gaat om moderne varianten op het oude wapen van Zuilen. Het ontwerpbureau dat het winnende logo ontwierp, krijgt nadien ook de opdracht om de huisstijl voor Zuilen verder uit te werken. Het stemmen vindt plaats in de maand april en wordt via een intensieve campagne onder de aandacht gebracht van bewoners. Ook wordt bewoners bij diverse activiteiten en gelegenheden actief naar hun mening gevraagd.

Storytelling
In bijna alle krachtwijken wordt momenteel gewerkt met 'levensechte' verhalen van bewoners. Zij vormen de ambassadeurs van de wijk. Door middel van filmpjes, liedjes, foto's of platte tekst komen we op het spoor van onverwachte verhalen met een ander - veelal positief - geluid. Bij het project Ondiep Aller Tijden gaan kunstenaars met bewoners aan de slag om verhalen over Ondiep om te zetten naar allerlei creatieve uitingen zoals een theaterstuk of fototentoonstelling. De verhalen gaan over verleden, heden en toekomst. De resultaten van dit project vormen de basis voor de opzet van de jaarlijkse wijkdag in Ondiep. De wijkdag - georganiseerd door gemeente, Mitros en Portes - staat gepland voor het najaar van 2011.

Eiland8 wil Graffiti
In opdracht van de ondernemers van Eiland8 werkten Stein en Wessel Koning van het bedrijf 'Ik wil Graffiti' vier maanden lang aan muurschilderingen op sloopflats aan de Bernadotte- en de Churchilllaan op Kanaleneiland. De schilderingen dragen veel symboliek in zich: bellenblazende kinderen blazen oude symbolen weg en maken ruimte voor nieuwe elementen in de wijk.

Op verzoek van Eiland8 gingen de broers Koning in oktober 2010 de wijk in om verhalen van bewoners op te halen. Deze verhalen vormden de basis voor de illustraties die nu op de flats zijn aangebracht. Tijdens de uitvoering (op vijftien meter hoogte) kregen de broers veel belangstelling. Zij zijn intussen 'local celebraties' geworden in de wijk. De muurschilderingen zijn onlangs feestelijk onthuld door wethouder Bosch.

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven