april 2009

 

In dit nummer:
Groenstrook Amsterdam-Rijnkanaal
Veilige woningen

Rubriek Krachtwijken
Overlast Zuilen-oost
 
Masterclass Krachtwijken


 

Groenstrook Amsterdam-Rijnkanaal
Medio april trok de gemeente met een voorlichtingsbus door Kanaleneiland om bewoners te betrekken bij de herinrichting van de groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook Portaal, Bo-Ex en Mitros liepen een dagdeel mee. Om extra publiek te trekken organiseerde Doenja Dienstverlening sport- en spelactiviteiten en een rap- en dansdemonstratie in het Jongeren Cultuurhuis. Met de reacties wordt nu het definitief ontwerp opgesteld. Bewoners kunnen daarna nog reageren op het bijbehorende bestemmingsplan. Communicatieadviseur Marleen Pijbes: "We spraken ouderen, jongeren, ouders en kinderen. We hebben nu een goed beeld van de wensen en de bereidwilligheid van mensen om mee te werken." Dat laatste is ook handig met het oog op het beheer en onderhoud van het park. In de maanden mei en juni praat de gemeente opnieuw met bewoners om te horen welke bijdrage zij daar bij kunnen leveren. De uitvoering staat gepland voor het najaar van 2010.

 

Veilige woningen
Burgemeester Wolfsen liet zich onlangs bijpraten over de inspanningen van woningcorporaties om het aantal woninginbraken in Kanaleneiland te verminderen. Al in 2007 besloten gemeente en corporaties om bij alle nieuwbouw- en renovatiewoningen het politiekeurmerk Veilig Wonen toe te passen. Ook in het bestaande woningbezit zijn extra maatregelen getroffen. Een team van deskundigen inventariseerde welke maatregelen nodig zijn om het een inbreker moeilijker maken. In de zogenaamde hotspots zijn intussen diverse inbraakwerende maatregelen getroffen. De burgemeester bezocht twee projecten: de videofoons van Bo-Ex aan de Livingstonelaan en de portiekaanpak van Mitros aan de Gasperilaan.

Rubriek Krachtwijken
 

 

Overlast Zuilen-oost
Zuilen-oost is de afgelopen tijd negatief in het nieuws geweest. Het incident met de door jongeren weggepeste transseksuele bewoonster was uitgebreid in de media. Daarna volgde het incident rond de televisieploeg die door jongeren werd belaagd. Het gemeentebestuur en de partners in de wijk nemen de incidenten hoog op en gaan de jongerenoverlast met voorrang en harde hand aanpakken. In navolging van Kanaleneiland en Overvecht zijn nu ook in deze wijk straatcoaches actief. Al langere tijd werken gemeente, politie, Mitros en hulpinstellingen in Zuilen-oost samen. De wijk is urgentiegebied Utrecht Veilig! en krachtwijk. Met de extra maatregelen op het gebied van veiligheid worden niet alle incidenten voorkomen. Wel kan er nu veel sneller op probleemsituaties gereageerd worden. Bewoners van de Zwanenvechtpleinbuurt waar de recente gebeurtenissen zich afspeelden, ontvingen vrijdag een brief van de burgemeester.

 

 

Masterclass Krachtwijken
Ruim honderd deelnemers wonen op dinsdag 12 mei de eerste bijeenkomst in de serie Masterclass Krachtwijken bij. Het thema luidt: 'Herstructurering, een instrument voor duurzame wijkverbetering?' De discussie over het belang van herstructurering voor de toekomst van een wijk en haar bewoners is zeer actueel. Helpt het en zo ja, wat mogen we er wel en niet van verwachten? Prof. dr. Ronald van Kempen, hoogleraar Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht, treedt op als master. De gebiedsaanpakken Kanaleneiland-Noord én Zuid zijn vervolgens onderwerp van casuïstiek. Doel is wetenschappelijke kennis te confronteren met ervaringen uit de praktijk. In de serie Masterclass is voor 2009 nog een tweede bijeenkomst en een werkconferentie voorzien.

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven