Augustus 2010

 

In dit nummer:
Actueel Protocol
Draagvlak: 80 procent

 

Rubriek Krachtwijken:
Netwerken
Vorstelijke opening
Minder dik in Overvecht

 


 

Actueel Protocol
Opnieuw is het Stedelijk Protocol geactualiseerd. De geïndexeerde cijfers gelden voor de periode van 1 juli 2010 tot 1 juli 2011. Heeft u interesse? Stuur een mail naar Helpdesk Stedelijk Protocol: h.van.opheusden@utrecht.nl en de documenten worden toegestuurd. Voor tekst en uitleg kunt u beter bellen. Dat kan op alle werkdagen met uitzondering van de woensdagen op tel. 030 - 286 41 48. U wordt dan te woord gestaan door Harriet van Opheusden, adviseur bij de afdeling Wonen.


Draagvlak: 80 procent
Bijna 80 procent van de bewoners uit het gebied Omloop/Laan van Chartroise stemde in met de sloop van de 135 woningen die gepland staat voor het eind van 2011. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een stedenbouwkundig programma van eisen voor deze buurt in de wijk Ondiep. Daarin wordt de bouw van 151 nieuwe woningen voorzien: 56 sociale huur- en koopwoningen voor starters, 13 eengezinswoningen (sociale huur), 40 koopwoningen en 42 huurappartementen in de vrije sector. Onder de appartementen komt een bedrijfsruimte van ruim 400 m2. Vooruitlopend op de besluitvorming kunnen bewoners alvast met voorrang op zoek naar een andere woning.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Netwerken
Nare incidenten in Zuilen en Ondiep hebben de afgelopen periode de beeldvorming over die wijken behoorlijk nadelig beïnvloed. Reden voor de communicatieadviseurs van Mitros en wijkservicecentrum Noordwest om actief en gestructureerd aan de slag te gaan met het imago van de beide wijken. Naast het formuleren van een positionering en het ontwikkelen van een bijbehorende communicatiestrategie, is een netwerk opgezet van alle communicerende partijen in de wijk: van politie tot winkelstraatmanager en van welzijnswerk tot brede school. Medio augustus troffen de communicatiemensen van de wijk Zuilen elkaar en eind september volgt eenzelfde soort sessie voor Ondiep. Ook in Kanaleneiland is sinds begin 2010 een kernteam communicatie actief. Ook daar is de inzet het verbeteren en versterken van het imago van de wijk.

Vorstelijke opening
Op 14 september opent prinses Máxima het Vorstelijk Complex in Zuilen. Het pand biedt ruimte aan een theater voor ca. 250 personen, een café en een restaurant. Het betreft een bijzonder ontwerp: twee monumentale schoolgebouwen zijn met de nieuwbouw van een theaterzaal met elkaar verbonden. De voormalige Christinaschool vormt de entree van het gebouw. Hier bevindt zich ook het café en het restaurant van The Colour Kitchen, een horecaorganisatie die mensen met verschillende culturele achtergronden en een achterstand tot de arbeidsmarkt opleidt tot een carrière in de horeca. Op de beide verdiepingen van de Beatrixschool komen multifunctionele ruimtes waar Portes en ZIMIHC hun activiteiten organiseren. Van 15 tot en met 19 september zijn er allerlei activiteiten voor bewoners.

Minder dik in Overvecht
Zo'n vijf jaar geleden was 27 procent van de kinderen uit Overvecht te dik, nu heeft 20 procent overgewicht. Een dergelijk resultaat is in Nederland nog niet eerder behaald. Een belangrijke succesfactor voor deze daling is de invoering van fruitbeleid op alle basisscholen en peutergroepen in de wijk. Tijdens de ochtendpauze eten de kinderen alleen nog fruit of rauwkost. Snoep, boterhammen of andere tussendoortjes mogen niet meer. De kracht van het project Gezond Gewicht Overvecht ligt in de wijkgerichte aanpak waarbij gemeente, scholen, sportverenigingen, gezondheidsinstellingen en het welzijnswerk samenwerken. Projectleider Sibille Hillen: "Op deze voet gaan we door want het aantal dikke kinderen moet verder omlaag. Niet alleen in Overvecht, ook in andere Utrechtse krachtwijken."

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven