December 2010

 

In dit nummer:
Binnenhof
Voorzieningengebouw

 

Rubriek Krachtwijken:
"Rechter verbiedt Vogelaarheffing"
Briljanten in Hoograven
Gebiedsplan De Gagel gestart
Werkgelegenheid
Oude en nieuwe media
Gezondheid en gewicht

 


 

Binnenhof
Onlangs startte Mitros met de verkoop van 82 eengezinswoningen en twintig appartementen in het nieuwbouwproject Binnenhof aan de Utrechtse Talmalaan. De eerste zeventig woningen die al eerder dit jaar op de woningmarkt werden aangeboden, zijn bijna allemaal verkocht. De grote belangstelling voor deze woningen heeft onder meer te maken met de goede locatie, parkeerplaatsen bij de woningen en de grootte van de woningen. En belangrijk is ook: er is al gestart met de bouw en dat geeft potentiële kopers zekerheid. De eerste woningen - aan de zuidzijde van de Talmalaan - worden in het voorjaar van 2011 opgeleverd.

 


Voorzieningengebouw
In het Thorbeckepark in Ondiep wordt gebouwd aan een 'voorzieningengebouw' van vijf verdiepingen waarin verschillende organisaties die activiteiten ontwikkelen rondom de thema's bewegen en ontmoeten een plek krijgen. Er komt buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, een sportzaal, fitness en ontmoetingsruimtes voor buurtbewoners. Ludens, Portes en de gemeente zullen samen het activiteitenprogramma voor jong en oud gaan verzorgen. Het voorzieningengebouw dat in het voorjaar van 2012 wordt opgeleverd, is onderdeel van de vernieuwing van het sportpark, een samenwerking van Mitros, gemeente en AM. Voetbalclub DHSC kreeg vorig jaar al een nieuwe accommodatie. Verder is AM dit najaar gestart met de verkoop van 88 appartementen die in het park worden gebouwd.

 

Rubriek Krachtwijken
 

"Rechter verbiedt Vogelaarheffing"
Deze kop in de krant zorgde eind november voor vragen onder professionals in de wijkaanpak. Wat is er aan de hand en wat betekent het voor Utrecht? Sinds 2008 investeren de corporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex samen jaarlijks 21,5 miljoen in de Utrechtse krachtwijken. Van dat bedrag krijgen zij - onder de noemer projectsteun - dertig procent teruggestort van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De middelen voor deze projectsteun worden opgebracht door andere Nederlandse woningcorporaties die geen bezit hebben in krachtwijken. Deze corporaties hebben nu succesvol hun bijdrage aan de projectsteun aangevochten.

De komende tijd wordt duidelijk of deze uitspraak gevolgen heeft voor de Utrechtse wijkaanpak. Streven blijft de wijkaanpak voort te zetten, ook als het voor minder geld moet. Ook de samenwerking tussen de gemeente en de corporaties staat niet ter discussie.

Briljanten in Hoograven
Ondertussen is het een traditie: de feestelijke wijkavond voor bewoners en professionals in Hoograven. Begin december kwamen ongeveer 160 mensen bijeen. De bewoners werd gevraagd naar hun ‘briljante ideeën’ voor de wijk en professionals werden uitgenodigd om 'met andere ogen naar de wijk te kijken'. In vijf workshops spraken de deelnemers over de thema's ontmoeten, identiteit, talentontwikkeling, buitenruimte en speciale wijkvoorzieningen. De betrokken corporaties en een projectontwikkelaar reageerden op de uitkomsten van de workshops en legden een relatie met hun eigen plannen in de wijk, Hart van Hoograven bijvoorbeeld of de mogelijkheid voor horeca aan de Vaartsche Rijn. Het resultaat? Een 'agenda voor de toekomst' waarin alle genoemde thema's terugkomen.

Gebiedsplan De Gagel gestart
Woensdag 8 december was de officiële start van de uitvoering speel- en wandelstraten in De Gagel. Wethouder Harrie Bosch en gedeputeerde Wouter de Jong verrichtten samen de officiële handeling. De speel- en wandelstraten zijn een van de eerste maatregelen uit het gebiedsplan Overvecht De Gagel om de wijk te verbeteren. Met de komst van deze straten ontstaan er veilige routes voor kinderen, wandelaars en fietsers, met meer groen en minder asfalt.

Voorafgaand aan de uitvoering was er sprake van intensieve participatie, waarbij de gemeente actief op bezoek is geweest bij onder meer vrouwengroepen, ouderavonden en bewonerscommissies in de buurt. In juni van dit jaar konden mensen het ontwerp ook zien tijdens de speciaal georganiseerde straatspeeldag in park De Gagel, waar zo'n vijfhonderd kinderen op afkwamen. Volgens planning zijn de acht speel- en wandelstraten over een jaar gereed.

Werkgelegenheid
De gemeente Utrecht, Albert Heijn, ROC Midden-Nederland en Agens werken momenteel samen in het project 'Aan de slag in de supermarkt'. Dit project is bestemd voor twintig Utrechtse werklozen zonder vooropleiding die een kans geboden wordt om uit de uitkeringssituatie te komen. Alle Albert Heijn-filialen doen mee (met uitzondering van de franchiseondernemingen). Een eerste stap is om al die vestigingen schoon, heel en veilig te krijgen. In sommige vestigingen wordt een 'coffeecorner' ingericht voor bewoners om elkaar te ontmoeten.

Het leerwerkproject zelf start in februari 2011. Momenteel vindt de werving en selectie van deelnemers plaats. Zij krijgen de eerste twaalf maanden een werkleerbaan aangeboden bij Albert Heijn. De twaalf maanden daarna worden zij op contractbasis opgeleid tot verkoopmedewerker niveau 2. Het project 'Aan de slag in de supermarkt' is een landelijk initiatief dat sinds begin november ook in Utrecht actief is.

Oude en nieuwe media
Om klachten en ideeën over de verkeersveiligheid van wijkring De Gagel te verzamelen, werden bewoners uitgenodigd om tussen 13 november en 4 december jl. hun verbetertips kenbaar te maken via wijkberichten, de website www.utrechtspoorzonevernieuwt.nl, sociale media en/of digitale nieuwsbrieven. De gemeente organiseerde bovendien een wandeling langs de route en zette wijkvoorlichters in die met flyers langs de scholen gingen. In totaal leverde dit zo'n veertig reacties op. Opvallend was dat de respons onder ouders van basisschoolleerlingen achterbleef bij de verwachtingen. Daarom bezochten de wijkvoorlichters de scholen voor een tweede keer. Nu spraken zij ouders aan en vroeg men heel concreet naar tips en ideeën. Deze extra actie leverde wederom veertig reacties op. Conclusie: hoewel de inzet van nieuwe media goed werkt en gewenst is, blijft het zaak om zorgvuldig te kijken of de doelgroepen op die manier voldoende aan bod komen. Oude, vertrouwde manieren kunnen hiaten opvangen.

Gezondheid en gewicht
Kinderen uit Kanaleneiland en Transwijk kunnen met voorrang meedoen aan Club Fit 4 Utrecht, een sportief, leerzaam en leuk programma voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 16 jaar die te zwaar zijn. En terwijl de kinderen bewegen, krijgen hun ouders les van een pedagoge en een diëtiste over gezonder leven en eten. In Overvecht is mede door de invoering van het fruitbeleid het aantal kinderen met overgewicht spectaculair gedaald: van 27 procent in 2004/2005 naar 20 procent in 2009/2010. De Cleophasschool was de eerste basisschool in Overvecht die beleid invoerde. Alle voorscholen, peuterspeelzalen en basisscholen in Overvecht hebben dit initiatief intussen overgenomen. Om het succes te vieren bood wethouder Rinda den Besten op een verrassende manier de 'megafruitschaal' aan de school aan. De fruitschaal blijft een week op school staan en gaat dan 'op reis' langs andere basisscholen in de wijk.

 

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven