februari 2009

In dit nummer:
Bouwen aan participatie
Tweemaal eerste paal

Rubriek Krachtwijken
Wegwijsloketten
Krachtwijken zingen mee
'U in de Wijk' van start
Extra groen


 

Bouwen aan participatie
De nota 'Bouwen aan participatie' over het systematisch betrekken van bewoners bij het voorbereiden van complexe bouwprojecten is begin februari vastgesteld door de Utrechtse gemeenteraad. De methode is daarmee leidend voor alle complexe bouwprojecten in de stad Utrecht. Maar: wat betekent de methodiek voor projectleiders bij gemeente en corporaties? Welke gevolgen heeft de werkwijze voor projecten en gebieds-aanpakken? Ruim zeventig gebiedsmanagers, portefeuille-houders en projectleiders zijn uitgenodigd voor een presentatie medio maart. Irene Willems, programmamanager Utrecht Vernieuwt zet voor hen de informatie op een rij. Meer weten? Mail: m.thissen@utrecht.nl  

 

Tweemaal eerste paal
Deze week gaf wethouder Cees van Eijk het startsein voor de bouw van het 'Vorstelijk Complex' in Zuilen. Een nieuw te bouwen theaterzaal verbindt straks twee monumentale schoolgebouwen met elkaar. Dat levert de wijk een theater, een café en een restaurant op. Daarnaast komen er diverse multifunctionele ruimtes waar Portes en Zimihc activiteiten verzorgen. Voor jongerengroep De Toekomst is op het voorterrein een container geplaatst waar zij de komende tijd terecht kunnen. Na de oplevering krijgt ook deze groep een plek in het complex.

In Kanaleneiland Centrum zal minister van der Laan op 31 maart in gezelschap van enkele tientallen bewoners en betrokkenen het startschot geven voor de langverwachte nieuwbouw op het sportveld aan de voet van de Prins Clausbrug. In het eerste deelproject komen 102 huurappartementen, 91 koopappartementen en 56 eengezinswoningen. In de loop van 2011 krijgen de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe woning. 

 

 

Rubriek Krachtwijken
 

Wegwijsloketten
Onzorgvuldige berichtgeving in het AD zorgde deze week voor nogal wat commotie omtrent de opening van zogenaamde 'wegwijsloketten' bij een moskee in Overvecht. De krant zette de gemeente neer als initiatiefnemer maar dat is niet juist. In werkelijkheid gaat het om twee stichtingen uit de wijk die een extra informatiepunt bij de moskee opzetten (De Wegwijzer). Dit informatiepunt is bedoeld om mensen met vragen over bijv. opvoeding, zorg, gezondheid, wonen, werken of schulden beter door te verwijzen naar de bestaande dienstverlening van de gemeente, welzijnsorganisaties of corporaties. Er komen twee loketten waarvan er één speciaal voor vrouwen is. Dit stelt hen in staat om ook persoonlijke kwesties (bijv. relatieproblemen) aan de orde te stellen. De gemeente ondersteunt het initiatief met geld uit de brede doeluitkering bewonersinitiatieven van de wijkenaanpak. Het gaat om een proef voor een half jaar. Daarna wordt geëvalueerd of het initiatief aan de verwachting voldoet.

 

Krachtwijken zingen mee
De aanpak Krachtwijken is er niet alleen voor het oplossen van problemen maar richt zich nadrukkelijk ook op het benutten van de in de wijk aanwezige kansen en mogelijkheden. Door bewoners te stimuleren hun talenten in te zetten ten gunste van de eigen wijk, snijdt het mes aan twee kanten. In november 2008 berichtten wij u over het intiatief om per krachtwijk een gelegenheidskoor te formeren. Aanleiding is Europa Cantat, een Europees korenfestival waarvoor de stad Utrecht deze zomer als decor fungeert. In zowel Kanaleneiland als Overvecht lijkt er voldoende animo om een wijkkoor van de grond te tillen. De koren repeteren max imaal zes keer om vervolgens op 18 juli op het Domplein een optreden te kunnen verzorgen. Meer nieuwe leden zijn welkom. Heb je werve(le)nde tips of ideeen? Neem contact op met Koosje Bielars, k.bielars@utrecht.nl.

'U in de Wijk' van start
De wijken Overvecht en Kanaleneiland zullen vanaf komend najaar beschikken over wijktelevisie: televisie voor en door bewoners. Dit betekent dat bewoners door middel van opleiding, apparatuur en professionele begeleiding in staat worden gesteld hun eigen nieuwsprogramma te maken. Die programma's worden vervolgens uitgezonden op U Stad: elke week een kwartier per wijk. Daarnaast wordt er een website opengesteld voor nieuwtjes, filmpjes en foto's van buurtbewoners. Vorige maand vond een startbijeenkomst plaats waarbij de sleutelfiguren in de wijk alvast geïnformeerd werden. Enthousiasme alom. De komende periode wordt de organisatie verder opgezet en worden redacties gevormd. De eerste uitzendingen verwachten we in september.  

    

Extra groen
Utrecht ontvangt € 975.000,- van het Rijk voor het verbeteren van groen in de krachtwijken. Begin februari tekende wethouder Giesberts een convenant met minister Verburg (LNV). Een greep uit de projecten die (deels) met dit geld gefinancierd worden: een park met speel- en ontmoetingsplekken ter hoogte van de groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Kanaleneiland. Het opknappen van het Klokkenveld in Ondiep. De aanpak van verouderde groene binnenterreinen tussen woonflats in Overvecht en de aanleg van een nieuwe brug over de Noordelijke Randweg zodat fietsers en wandelaars vanuit Overvecht veilig het Noorderpark kunnen bereiken. Bij het uitwerken en uitvoeren van de projecten staat de samenwerking met de bewoners voorop. Meer informatie bij Jeroen Schenkels, (030) 286 4188.  

    

 

        

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven