januari 2010

 

In dit nummer:
Eerste palendag
Amsterdam-Rijnkanaal

Inspraak op zondag

 

Rubriek Krachtwijken:
Doe Mee Centrum De Gagel
Kinderinitiatieven
Keurmerk Veilig Ondernemen

 


 

Eerste palendag
Met de aankondiging van een zogenaamde 'eerste palendag' genereerde Mitros veel publiciteit medio december. Op verschillende locaties gingen bouwprojecten van start, samen goed voor de bouw van bijna 600 woningen. Zo liet Mitros zien dat zij ook in tijden van crisis en stagnatie op de woningmarkt, toch goed in staat is om een substantiële bijdrage te leveren aan de bouw van nieuwe woningen in de regio.

In Utrecht gaat het om projecten in de Utrechtse Staatsliedenbuurt (Talmalaan), Ondiep (Laan van Chartroise), Zuilen (Geuzenwijk) en Kanaleneiland (Pearsonhof). Onder grote belangstelling sloeg Wethouder Bosch een symbolische eerste paal waarna het vuurwerk losbarstte.

 

Amsterdam-Rijnkanaal
Op basis van wensen en ideeën van bewoners is de gemeentelijke projectgroep verder gegaan met het ontwerp van de groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Begin februari worden de ontwerpen van de speel- en rustplekken aan de betrokken bewoners getoond. Ook wordt de komende weken gesproken over mogelijkheden voor onderhoud en beheer van de strook.

In een eerder stadium lieten bewoners weten zich zorgen te maken over (geluid)overlast, vernielingen en vuil in de kuilen. Vandaar dat er nu verlichting is aangebracht langs de hele boulevard. Ook zijn er prullenbakken en hondentoiletten toegevoegd. De kuilen zijn omgevormd tot plekken met kleine hoogteverschillen zodat het gebied overzichtelijk blijft zonder het mooie uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal aan te tasten.

Voor de zomer van 2010 moet het definitieve plan klaar zijn. De gemeente wil graag eind 2010 of begin 2011 starten met de uitvoering.

 

Inspraak op zondag
Op zondag 17 januari vond in buurthuis Kanaleneiland-Zuid een interactieve inspraakmiddag plaats over de Aanpak van Kanaleneiland-Zuid. Het plan dat de gemeente, Mitros, Bo-Ex en Portaal hebben opgesteld in nauw overleg met bewoners, bevat concrete voorstellen voor vernieuwingen van zowel woningen als de openbare ruimte. Doel is de uitstraling van de buurt te verbeteren zonder de sloophamer te hanteren.

De middag werd drukbezocht, vooral door ouders en hun kinderen. Terwijl de kinderen bezig waren om in een aantal workshops hun favoriete speelplekken te verbeelden, overlegden hun ouders over de aanpak. Men was vooral nieuwsgierig naar het soort maatregelen dat moet leiden tot betere woningen en een prettiger woonomgeving. De inspraakperiode is nu afgelopen. Medio februari neemt het college een besluit.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Doe Mee Centrum De Gagel
Op 21 januari openden wethouder Rinda den Besten en Portaaldirecteur Trees van Haarst  Doe Mee Centrum De Gagel in Overvecht. Ruim tweehonderd bewoners en professionals waren getuige van interessante presentaties over projecten als Wonen en Kansen, het Talentencentrum en de komst van wijkvoorlichters.

Doe Mee Centrum De Gagel komt tegemoet aan de behoefte van bewoners aan ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Ook organisaties willen graag dichter bij de bewoners hun diensten verlenen. In Doe Mee Centrum De Gagel komt een spreekuur van het activeringsteam, er worden taallessen gegeven en voor de wijkvoorlichters dient het centrum als 'uitvalsbasis'. Bewoners kunnen er ook binnenlopen voor informatie over de plannen voor de buurt.

 

Kinderinitiatieven
Met hulp van het opbouwwerk van Doenja Dienstverlening heeft een aantal kinderen uit de Aziëlaan in Kanaleneiland een verzoek ingediend voor de komst van speeltoestellen in hun straat zodat zij 'dichter bij huis' kunnen spelen. Het verzoek is verwerkt als een aanvraag bewonersinitiatief en gehonoreerd.

Ook in Ondiep werd een idee van kinderen omgedoopt tot bewonersinitiatief. Nadat vanwege jongerenoverlast een voetbalkooi en speeltoestellen in de omgeving van de Moerbeistraat werden verwijderd, bedachten kinderen een zogenaamde kunstmuur om de buurt wat op te vrolijken. Onder begeleiding van kunstenaars werkten zo'n zestig kinderen aan twaalf grote kleurrijke panelen. Het kunstwerk is afgelopen week door burgemeester Wolfsen onthuld.

 

Keurmerk Veilig Ondernemen
Zowel het winkelstraatmanagement van de Amsterdamsestraatweg als de werkgroep Veilig Ondernemen van winkelcentrum Kanaleneiland hebben (opnieuw) het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt gekregen. Het keurmerk betreft een samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie en gemeente.

De inzet van de samenwerkende partijen heeft op de Amsterdamsestraatweg geresulteerd in een beter en veiliger ondernemersklimaat. Zo is de straat intussen voorzien van een burenwaarschuwingssysteem, gekoppeld aan beveiligingscamera's. Winkelcentrum Kanaleneiland stond slecht bekend wegens criminaliteit en overlast. Een pakket van maatregelen heeft een eind gemaakt aan die situatie. De werkgroep werd in 2006 en 2007 ook al beloond voor de inspanningen. Het lukt goed de verbeterde situatie vast te houden.

 

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven