januari 2009

In dit nummer:
Helpdesk Protocol
Pilot opgeleverd
Rietvelds Robijnhof
Trees van Haarst
Europan  

Rubriek Krachtwijken
Van vrijwillig naar betaald
Luc Adolfse
Impuls voor jongeren
Nee tegen alcohol


 

Helpdesk Protocol
Goed nieuws voor projectleiders en opbouwwerkers: vanaf vandaag staat er een Helpdesk Protocol tot je beschikking. Je kunt er terecht voor vragen over alles wat te maken heeft met het protocol, het draaiboek herstructurering, de geschillencommissie en begindocumenten. Je kunt bellen met: 030-286 41 48 en wordt te woord gestaan door Harriët van Opheusden, adviseur afdeling Wonen. Naast feitelijke informatie kan Harriët je inzicht geven in de verschillende interpretaties van de rechten en plichten van betrokkenen. Maar ook bij het opstellen van een begindocument kun je de helpdesk inschakelen. Dat geldt ook voor projecten die al een eind op streek zijn maar eigenlijk nooit zijn toegekomen aan het vastleggen van afspraken. Hulp nodig? Bel Harriët of mail naar h.van.opheusden@utrecht.nl.

 

Pilot opgeleverd
In de allereerste nieuwsbrief Utrecht Vernieuwt (juni 2005) werd aandacht besteed aan het project Bakhuizen van den Brink. Het relatief compacte project met 48 woningen en één betrokken corporatie (Portaal) werd toentertijd bestempeld als proefproject voor het stedelijk protocol bewonersoverleg. Stap voor stap werd het hele traject van nadenken over renovatie of nieuwbouw, herhuisvesting en sloop doorlopen. Later leidde dat tot het opstellen van het huidige Protocol Bewonersparticipatie. Nu kan het project van de lijst: de oorspronkelijke én de nieuwe bewoners beschikken intussen over de sleutel van hun pand. Tevredenheid alom: over de ruimte, de keuzemogelijkheden en de uitstraling van het complex. Hulde voor architect Op Ten Noort Blijdenstein die de uitdaging aannam om de betrekkelijk hoge ambities ook voor sociale huurwoningen mogelijk te maken.

 

Rietvelds Robijnhof
Medio december vond de (feestelijke) oplevering plaats van het Robijnhof en omgeving. Dit door Gerrit Rietveld ontworpen complex sociale huurwoningen is rigoureus opgeknapt. Ook zijn de buitenruimte en de binnenterreinen opnieuw ingericht. Rietveld ontwierp de woningen en had ook speciale ideeën over hoe de bewoners in de woningen zouden moeten leven. In de museumwoning aan de Robijnhof 13 wordt dit gedachtegoed tot leven gebracht. Die woning is in originele staat teruggebracht en helemaal ingericht in de stijl van de jaren vijftig. Volgend jaar wordt de woning (door Bo-Ex overgedragen aan het Centraal Museum) waarschijnlijk opgenomen in de Rietveldroute. Ook is ter gelegenheid van de oplevering het boek Rietvelds Robijnhof verschenen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Corina van Dijk, corina.van.dijk@boex.nl

    

 

Trees van Haarst
Trees van Haarst is de nieuwe directeur Portaal Utrecht. Zij volgt per 1 maart 2009 Victor Verhoeven op die vorig jaar de overstap maakte naar Portaal Haarlem. Van Haarst zal Portaal Utrecht verder op de kaart zetten als maatschappelijk ondernemend en lokaal geworteld bedrijf. Op dit moment is Van Haarst nog directielid bij de gemeente Eindhoven. In die functie geeft zij leiding aan de Divisie Stadspleinen met daarbinnen de disciplines zorg en Inkomen, werk, publiekszaken, het klantcontactcentrum, vergunningen, toezicht en handhaving. Het programmabureau Utrecht Vernieuwt wenst Trees veel succes.

    

 

 

Europan
Kanaleneiland-Noord is door wethouder Bosch en de heer Wijnbelt, directeur projectontwikkeling Mitros, officieel aangedragen als Nederlandse prijsvraaglocatie voor Europan. Europan is een tweejaarlijkse prijsvraag voor architecten onder de veertig jaar. Naast Kanaleneiland-Noord gaat het in Nederland om locaties in Emmen, Den Haag en Maastricht. Gevraagd wordt om een visie op twee locaties in Kanaleneiland-Noord. Bij de een wordt er ingrijpend vernieuwd (alle bewoners verhuizen, al of niet tijdelijk) en bij de ander gaat het om een aanpak waarbij de bewoners niet verhuizen. De winnende architecten krijgen een realisatieopdracht. De prijsvraag sluit goed aan bij de planning: het gebiedsplan 'Kansrijk Kanaleneiland-Noord' wordt eind deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna gaan Mitros, Portaal en de gemeente in nauw overleg met bewoners, werken aan concrete plannen.

    

 

Rubriek Krachtwijken
 

Van vrijwillig naar betaald
Bij het vergroten van kansen voor bewoners is het hebben van werk een belangrijk streven. Dat gaat niet altijd vanzelf: sommige mensen hebben een opstap nodig. De aanpak Krachtwijken voorziet daarin door projecten aan te bieden die voor ritme en werkervaring zorgen. In Ondiep werd vorige week De Vriendendienst geopend. Hier kunnen bewoners terecht voor hulp bij kleine klusjes, zoals het ophangen van een schilderijtje, het verplaatsen van zware meubels of het helpen schoonmaken na een verbouwing. Medewerkers van UW Re-integratie voeren de klusjes uit. In Hoograven wordt op 12 februari het startsein gegeven voor het bouwen van een Doe Mee-Winkel. Hier worden vraag en aanbod voor klussen bijeen gebracht. Aan de ene kant de scholen en verenigingen waar altijd werk blijft liggen; aan andere kant mensen met een Doe Mee-baan die de klus prima kunnen klaren maar nog niet op eigen kracht betaald werk hebben kunnen vinden.

 

Luc Adolfse
Nu Janita Satter de functie van assistent-wijkmanager heeft geaccepteerd in Zuid-West, is Luc Adolfse aangetrokken om tijdelijk de wijkcommunicatie voor Kanaleneiland, Rivierenwijk en Dichterswijk te verzorgen.
Luc werkt vanuit het Utrechtse bureau Maatschap voor Communicatie. 'Het publieke domein is bekend terrein voor mij. Ik houd van humor, relativeer graag maar kan ook vasthoudend zijn. Ik ga er vanuit dat die eigenschappen van pas komen en verheug me op de komende tijd.'

Impuls voor jongeren
Onderdeel van de wijkactieplannen Ondiep en Zuilen is het vergroten van kans op werk, scholing en vrijetijdsbesteding voor jongeren. Uiteraard ook met het doel jongerenoverlast in de wijk tegen te gaan. Op 20 januari werd het 'gepimpte' buurthuis Ons Ondiep geopend dat sindsdien fungeert als thuisbasis voor jongeren tussen de twaalf en de twintig jaar. Portes treedt op als beheerder en zorgt ervoor dat het centrum op alle werkdagen geopend is. In Zuilen-Oost gaat de pas aangestelde verenigingsmanager Roland Holdinga de strijd aan met het teruglopende ledenaantal bij sportclubs en verenigingen. Zijn taak is samenwerking tussen partijen in de wijk te initiëren of te intensiveren.

    

Nee tegen alcohol
Leerlingen van drie basisscholen in Ondiep kregen de afgelopen maanden lessen in alcoholpreventie. Uit gesprekken met veldwerkers en bewoners bleek dat alcoholverslaving als een serieus probleem wordt ervaren. In een weerbaarheidtraining leerden leerlingen 'nee' zeggen tegen alcohol. De laatste les waren ook ouders en begeleiders aanwezig. In korte toneelstukjes lieten de kinderen zien wat ze geleerd hebben. De GG&GD kijkt terug op een geslaagde proef. Wethouder den Besten onderzoekt of het wenselijk is de training ook op andere scholen aan te bieden.

    

 

        

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven