Juni 2011

 

In dit nummer:
Zonnepanelen
Feestelijke start sloop
Dag van de bouw

Rubriek Krachtwijken:
Evaluatie Berenschot
Afscheid Willy Verbakel
Wijkbezoeken
Zwanenvechtplein
Communicatie Zuilen
Briljante ideeën

 

Zonnepanelen 
Medio mei startte in Overvecht de duurzame renovatie van 640 woningen in de deelgebieden Vechtzoom en De Gagel. Zowel binnen- als buitenzijde van de woningen worden grondig vernieuwd. In totaal wordt er 8.300 m2 aan zonnepanelen aangebracht: een unieke hoeveelheid voor Utrecht. De panelen leveren jaarlijks maar liefst 500.000 Kwh stroom op. Gemiddeld genomen dalen de totale woonlasten voor bewoners in de gerenoveerde woningen met circa 6%. De eerste werkzaamheden gingen in maart al van start. De renovatie trekt nu als een karavaan door de buurt. Eind 2013 wordt het laatste portiek opgeleverd.

 

Feestelijke start sloop 
Binnenkort start de sloop van de flats op de Maria van Hongarijedreef in Overvecht. Mitros markeerde dit moment met een feest. Op 1 juni 's avonds veranderde de binnenplaats in een heus festivalterrein. Onder de noemer ‘Brand New Dreef Party’ trad de band Marock & Roll op. De zanger van de band groeide op aan de Donaudreef. Ook de Urban Dansopleiding van het ROC Midden Nederland verzorgde een spectaculaire show.

In het toekomstige ‘Mariakwartier’ aan de zuidrand van Overvecht komen 52 koopwoningen en 240 huurappartementen. Rondom het Mariakwartier wordt het winkelcentrum vernieuwd en ondergaat het station een metamorfose. Ook de omgeving van het station wordt opgeknapt.

 

Dag van de Bouw 
Een bouwplaats heeft vaak iets magisch. Op 28 mei jl. organiseerde Bouwend Nederland in samenwerking met de aangesloten bouwbedrijven het jaarlijkse terugkerende evenement 'De Dag van de Bouw'. De bouwcombinatie BAM, Era Contour en woningcorporatie Mitros stelde die dag het nieuwbouwproject 'Geuzenveste' open voor publiek. Zo'n vijftig belangstellenden meldden zich om eens een kijkje te nemen. Geuzenveste is een groot en complex bouwwerk dat bestaat uit 56 huur-, 18 zorg- en 161 koopwoningen. Het aanbod is gevarieerd en de woningen beschikken over moderne architectuur en voorzieningen. De belangstellenden konden mee met rondleidingen, luisteren naar presentaties en informatie krijgen over woningen zelf.

Rubriek Krachtwijken
 

 

Evaluatie Berenschot
Adviesbureau Berenschot evalueerde onlangs de Utrechtse wijkaanpak en bracht er medio mei een rapport over uit. De Utrechtse krachtwijken maakten de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling door. Het oordeel van bewoners over hun buurt, hun toekomstverwachting en gevoelens van veiligheid zijn verbeterd. Juist de combinatie van zichtbare korte termijnmaatregelen (het opnieuw inrichten van wijken, buurten en openbare ruimte) en de minder zichtbare (sociale) maatregelen met lange termijneffecten lijkt succes te hebben. De pragmatische Utrechtse aanpak heeft geleid tot veel daadkracht en een verbeterde samenwerking tussen de verschillende organisaties. Voor de toekomst adviseert Berenschot een selectie van maatregelen, meer verbinding met regulier beleid en blijvende inzet op burgerparticipatie. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van de wijkactieprogramma's voor de komende twee jaar.  

 

Afscheid Willy Verbakel 
Op 16 juni 2011 neemt Willy Verbakel afscheid als wijkmanager Noordwest. Bijna negen jaar gaf hij leiding aan de medewerkers van het wijkservicecentrum en was hij aanspreekpunt voor bewoners en professionals van Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. Ton Lindhout (wijkmanager Zuid) neemt de functie van Willy tijdelijk waar. Ton gaat ook sturing geven aan het programmateam Noordwest (bestaande uit medewerkers van gemeente en corporaties) dat de uitvoering van de wijkactieplannen voor Zuilen-Oost en Ondiep organiseert.

Wijkbezoeken 
Wethouder Harrie Bosch en corporatiedirecteuren Karin Verdooren (Mitros), Trees van Haarst (Portaal) en Johan Klinkenberg (Bo-Ex) brengen dit voorjaar een bezoek aan alle krachtwijken. Men wordt bijgepraat over de uitvoering van wijkactieplannen: de bouw- en de sociale projecten, de successen en de kansen. In bijna alle wijken wordt er een fietstocht uitgezet langs de projecten waar men aandacht voor wil vragen. In Hoograven was dat onder meer de brede school, Gezond Gewicht, diverse bouwprojecten en het werk van het Activeringsteam. In Ondiep en Zuilen-Oost werd (naast de fysieke projecten) uitgebreid stilgestaan bij de aanpak van ernstig overlastgevende- en multiproblemgezinnen. De wijken Overvecht en Kanaleneiland worden respectievelijk 23 en 24 juni bezocht.

Zwanenvechtplein 
Nieuwe bewoners op het Zwanenvechtplein worden sinds kort gescreend alvorens ze een huurwoning krijgen toegewezen. Zo wordt voorkomen dat probleemjongeren of mensen met een criminele achtergrond de situatie in de buurt verergeren. Bij een screening kijkt de politie of een of meerdere gezinsleden (vanaf twaalf jaar) betrokken waren bij delicten of dat er meldingen van overlast op hun naam staan.

Na het succes in Kanaleneiland en Overvecht, start nu ook op het Zwanenvechtplein de portiekaanpak: bewoners werken samen aan een schoon, heel en veilig portiek. De acht portieken worden eerst door Mitros helemaal opgeknapt. Naast een aantal basisafspraken gaat Mitros vervolgens met bewoners in gesprek om te achterhalen wat hun wensen zijn. Bewoners die hun portiek netjes houden, krijgen een beloning. Een extra schilderbeurt, geld voor een barbecue of iets anders.

Communicatie Zuilen 
Op de oproep om te stemmen voor een nieuw logo voor de wijk Zuilen, gaven bijna 350 mensen gehoor. Het winnende logo is ontworpen door Hollandse Meesters. Dit bureau gaat nu ook aan de slag met een nieuwe huisstijl. De eerste 'vernieuwde' wijkmiddelen staan gepland voor september. Het logo zal later deze zomer regelmatig opduiken in Zuilen. In navolging van Ondiep wordt nu ook in Zuilen gewerkt met een communicatiepanel. Dit panel van bewoners en professionals (circa tien personen) kwam op 30 mei jl. voor het eerst bijeen. Gesproken werd over hoe er in de wijk en óver Zuilen wordt gecommuniceerd. Bewoners waren het er unaniem over eens dat de diverse buurten in de wijk centraal moeten staan in de communicatie en dat aansluiting moet worden gezocht bij bewonersinitiatieven.

 

Briljante ideeën
Het aanjagen van bewonersinitiatieven in Hoograven heeft een boekje voortgebracht: 'Briljante Ideeën voor de openbare ruimte van Hoograven'. Het boekje werd tijdens een raadsinformatieavond aangeboden aan wethouder Mirjam de Rijk. Tijdens de bijeenkomst vertelden bewoners zelf over hun plannen voor de wijk: huisarts Ketting wil graag een rollatorroute, mevrouw Jacobs wil moestuintjes tussen de flats, mevrouw Van Ouwerkerk denkt aan een muziektent in het Tolsteegplantsoen en de heer Sprangers van de Historische Kring wil een route over de wijkgeschiedenis. Wethouder De Rijk reageerde: "Voor goede ideeën is altijd geld".

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven