Maart 2009

 

In dit nummer:
Politieke onzekerheden
Draagvlak voor sloop
Populaire krachtwijk
Het wordt mooi

Rubriek Krachtwijken
Werkconferentie Krachtwijken
Uitbreiding straatcoaches
Muurkranten
Zuilen heeft the Mall


 

Politieke onzekerheden 
Het is u vast niet ontgaan: de lokale politiek beleeft spannende tijden. Na het vertrek van de wethouders Giesberts en Van Eijk is vorige week donderdag wethouder De Weger afgetreden. Aanleiding voor alle commotie is het Actieplan Luchtkwaliteit (ALU). Duidelijk is intussen dat het college aanblijft en dat CDA, Christen Unie, VVD en PvdA gaan proberen een college te vormen dat kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Wat betekent deze onzekerheid voor de programma's Utrecht Vernieuwt en de Krachtwijken? Irene Willems, programmamanager Utrecht Vernieuwt: "Niets. We hebben nog steeds een college en de beide programma's zijn in handen van wethouder Bosch. Natuurlijk is het spannend hoe de gesprekken met de andere partijen gaan verlopen. Voor de laatste stand van zaken kun je het best de websites van de lokale politieke partijen raadplegen." Ook op www.allesoverutrecht.nl tref je vaak actuele informatie aan.

 

Draagvlak voor sloop 
Eind maart werd bekend dat 66 % van de huurders van Mitros en Portaal instemmen met de sloop van hun woning in Kanaleneiland Centrum. De respons was hoog: maar liefst 86% van de 450 bewoners lieten hun mening horen. Volgens het Woonbond Kennis- en Adviescentrum die de meting uitvoerde, was meer dan 90% van de bewoners op de hoogte van de plannen.

De lange onderhandelingsperiode tussen corporaties en de bewonerscommissies hebben het Algemeen Sociaal Plan verrijkt met de verlengde periode om een nieuwe woning te vinden, een groter gebied waarbinnen de urgentie geldt en een korting op de huren van de nieuwbouwwoningen voor mensen die willen terugkeren in de wijk. Ook zijn er regelingen getroffen voor inwonende kinderen van 18 jaar of ouder en kunnen huurders een beroep doen op een verhuisservice. Bewoners die in de wijk willen blijven krijgen een terugkeergarantie en degenen die verhuizen een vergoeding. Voor meer details kun je bellen met communicatieadviseurs Kim Roetert, Mitros, 06-48430137 of Joost Maas, Portaal, 06-22956547.

Populaire krachtwijk 
Onlangs zijn vast 18 toekomstige huurwoningen in Ondiep (het Kleine Wijk) aangeboden in de Woningkrant. Op 3 woningen met een huur van € 535,- zijn zo'n 450 reacties binnengekomen en op 15 woningen van € 499,- zelfs meer dan 700 reacties. Als dit een graadmeter is voor de toekomstige populariteit van de wijk, dan is tevredenheid op zijn plaats. Bij de toewijzing van de woningen krijgen bewoners van de gesloopte woningen en bewoners uit andere sloopgebieden in Ondiep voorrang. Begin 2008 is in het Kleine Wijk de bestaande bebouwing gesloopt. In plaats daarvan worden 132 eengezinswoningen teruggebouwd. De opzet van de wijk grijpt terug op de typische sfeer van vroeger: een afgesloten buurtje met puntgevels, dakkapellen en rode dakpannen. Het verschil? De woningen zijn groter, de openbare ruimte groener en … de wijk populairder.

Het wordt mooi  
Afgelopen dinsdag bezocht minister van der Laan het centrum van Kanaleneiland voor het slaan van een eerste paal. Op het voormalige sportveld aan de voet van de Prins Clausbrug komen drie blokken nieuwe woningen, bestaande uit een mix van 100 appartementen in de sociale huur, 60 eengezinswoningen en 91 appartementen (beide koop). In het totale plan komen 300 sociale huurwoningen. Dat is relatief veel: 66% in tegenstelling tot veel nieuwbouwprojecten waar dat aantal zich vaak beperkt tot 30% huur. Halverwege 2011 kunnen de eerste mensen hun nieuwe woning inrichten. 'Het wordt mooi' juicht het bouwbord ons al enige maanden toe. Sinds vandaag is het bord ook daadwerkelijk het boegbeeld voor bouwwerkzaamheden.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Werkconferentie Krachtwijken 
Op woensdag 25 november organiseert het programmabureau Krachtwijken een landelijke werkconferentie over de Utrechtse Aanpak Krachtwijken. Overdracht van kennis en ervaringen staat centraal: leren van elkaar en input verzamelen voor een volgende periode. Naast lokale deelnemers worden ook landelijke partners en betrokkenen uitgenodigd. Binnenkort volgt meer informatie. Noteer wel vast de datum in je agenda!

 

Uitbreiding straatcoaches
In navolging van Kanaleneiland en Overvecht, gaan begin april ook in Hoograven zes straatcoaches aan de slag. Bewoners worden met flyers op de hoogte gebracht van de komst van deze 'stevige toezichthouders die sociale vaardigheden koppelen aan een stevige uitstraling en natuurlijk gezag'. Straatcoaches zijn herkenbaar aan aparte kleding, werken samen met de politie, zijn 's avonds en soms ook 's nachts op straat aanwezig en stemmen hun bevindingen af met gemeente en welzijnsorganisaties. In Kanaleneiland zijn de coaches nu zo'n twaalf maanden actief. In die periode is de jongerenoverlast licht gedaald. In de loop van de meimaand start er nog eens zes straatcoaches in Ondiep en Zuilen.

Muurkranten
Bij de opening van het opgeknapte buurthuis De Bram In Overvecht, onthult wethouder Rinda den Besten de eerste muurkrant voor de wijk Overvecht. De 'Doe Mee in Overvecht'-muurkranten verschijnen vier keer per jaar. Ze komen op zo'n vijftien plekken te hangen en worden daarnaast ook in kleiner formaat aangeboden in de portieken van flats. In Ondiep is al ervaring opgedaan met muurkranten: de tweede serie hangt en wordt volgende week ververst. Gonny Thijssen, wijkcommunicatie Ondiep: 'Toevallig belde er vandaag een mevrouw met de vraag of we ook op maandelijkse edities kunnen overgaan. Ze worden dus wel degelijk gelezen. Helaas blijken ze niet overal 'hufter-proof' te zijn. Leuk is wel dat ondernemers erg bereid blijken om de kleine formaten in hun etalages te hangen. Ook zijn we blij met het aanbod van De Vriendendienst om ons te helpen bij reparaties, het bevestigen van nieuwe muurkranten en het verwisselen van de katernen".  

    

Zuilen heeft the Mall
Zaterdag 21 maart opende The Mall officieel haar deuren. Het jongerencentrum aan De Lessepsstraat is bedoeld voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Naast het wekelijkse pannavoetbal op het Zwanenvechtplein zetten drie medewerkers zich de komende periode in om via straatcontacten een netwerk op te bouwen. Al enkele maanden is er een groep meisjes actief. The Mall wil voor hen een veilige plek zijn, waar ze zich thuis voelen en waar ze kunnen deelnemen aan activiteiten. Het organiseren van een groep voor jongens is moeilijker; er is veel wantrouwen. De bedoeling is om voor jongens die dat willen een persoonlijk traject uit te stippelen waarbij langzaam maar zeker wordt toegewerkt naar scholing, huisvesting, uitkering en/of werk.  

    

 

        

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven