mei 2009

In dit nummer:
Behoorlijk op schema
Sloophamer Ondiep

Rubriek Krachtwijken
Wisseling van de wacht
Masterclass Krachtwijken
Minister op bezoek
Meten is weten
Al-Amal in boekvorm


 

Behoorlijk op schema
In 2008 zijn in Utrecht ruim 3.100 woningen gebouwd. Hiervan staan er 1.500 in Leidsche Rijn en 1.600 in de bestaande stad. Het tempo van woningbouw is een belangrijk thema van het collegeprogramma. 'Een geschikte woning is voor iedereen de basis om mee te doen in de maatschappij', zo luidt het. Een ambitieus woningprogramma hoort daarbij. In de periode 2005 - 2009 wordt waarschijnlijk voor 95 procent voldaan aan de bouwopgave. In die periode moeten er 16.000 woningen opgeleverd worden

 

Sloophamer Ondiep
Binnenkort gaat een gedeelte van de Laan van Chartroise in de Utrechtse wijk Ondiep plat. Eerder werden in Ondiep al Het Kleine Wijk en een deel van de Marnixlaan gesloopt. Het gaat om 117 huurhuizen in twee blokken. Hier komen voornamelijk koopwoningen terug: 14 stadswoningen, 25 grote eengezinswoningen en 65 appartementen. Aan de Vijgeboomstraat komen 16 huurhuizen en een zorgeenheid van Aveant. De oorspronkelijke bewoners zijn al uitgeplaatst. Een deel van hen is naar de nieuwbouw in de Ahorn- en Heringastraat verhuisd. Ondiep is een wijk waar de meeste bewoners (60 procent) na renovatie het liefst weer terugkeren.

Rubriek Krachtwijken
 

 

Wisseling van de wacht
Annechien de Gast is de nieuwe programmamanager Krachtwijken. Annechien werkte tot voor kort als hoofd Projectenbureau bij de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht. De maanden mei en juni trekt ze samen op met Antoniek Vermeulen zodat een zorgvuldige overdracht gewaarborgd is. Na de zomer wordt Antoniek Vermeulen projectleider van het gebiedsplan Spoorzone.

Na een lange zoektocht beschikt nu ook Kanaleneiland over een nieuwe wijkmanager: Lies Spruit. Lies heeft ruime werkervaring die zeker van pas komt bij de verschillende taken die zij in Zuidwest gaat uitoefenen. Zo was zij actief in het Amsterdamse opbouwwerk, het buurt- en jongerenwerk en de sociale vernieuwing. Ook was zij jarenlang werkzaam als wethouder in Almere, kwartiermaker voor een programmabureau, en adviseur en interimmanager bij diverse overheden. Lies woont in Haarlem. Zij volgt interimmer Francien de Groot op die het afgelopen jaar de honneurs waarnam (zie foto rechts).

Minister op bezoek
Afgelopen maandag bezocht minister van der Laan de wijk Kanaleneiland. Rode draad in het programma was de manier waarop jongeren uitgenodigd en uitgedaagd worden om de eigen situatie te verbeteren. Na een korte presentatie van de actuele stand van zaken in de wijk door wethouder Spit, bezocht de minister het kersverse Activeringsteam en het project 'Van en Voor Jongeren'. In het Jongeren Cultuurhuis kreeg hij uitleg over de projecten Trendy en Tiener Veilige Vindplaats. Op verzoek van de minister zelf eindigde de middag met twee gesprekken: allereerst met een aantal 'harde kern' jongeren en vervolgens met vertegenwoordigers van wijkorganisaties.

Meten is weten
Tijdens het bestuurlijk overleg dat voorafging aan het wijkbezoek overhandigde wethouder Bosch het eerste exemplaar van de voortgangsrapportage (mei 2009) en de eerste meting van de monitor Krachtwijken aan minister van der Laan. Uit de voortgangsrapportage komt naar voren dat het programma Krachtwijken goed op stoom is. In de monitor worden de eerste voorzichtige positieve resultaten gemeten. Belangrijk goed nieuws is dat in alle vijf de wijken het toekomstbeeld bij bewoners positief is. De pers besteedde volop aandacht aan het nieuws. Naast de schrijvende pers (UN, Volkskrant en Telegraaf) waren ook het NOS journaal, Een Vandaag en het Radio 1 journaal ter plaatse. De beide rapporten worden binnenkort verspreid onder betrokken professionals.

Al-Amal in boekvorm
Stichting Al-Amal in Kanaleneiland slaat al jaren een brug tussen de Marokkaanse gemeenschap en de officiŽle Nederlandse hulpverleningsinstanties. Met de methode 'Tussen in' heeft de stichting een krachtig instrument ontwikkeld waarmee men multi-problemgezinnen tegemoet kan treden. Al-Amal zet vertrouwenspersonen in die de wijk en de Marokkaanse codes goed kennen en ook buiten kantooruren bereikbaar zijn. Het gaat om lage drempels, concrete klussen aanpakken en vooral. geen wachtlijsten. De methode 'Tussen In' is nu beschreven en uitgegeven in boekvorm. Het vindt zijn weg binnen Utrecht maar intussen ook verder door, naar andere steden. U kunt het boekje bestellen bij info@al-amal.nl of (030) 752 32 44

StreetCredits
De Voortgangsrapportage is een dik boekwerk geworden. Voor degenen die zich willen verdiepen maar geen tijd hebben voor het doorwerken van de rapportage, is er nu ook de film 'Streetcredits'. Een film over de stand van zaken in de krachtwijken op dit moment. Per wijk worden de belangrijkste thema's uitgewerkt en verbeeld. De film (die circa 20 minuten duurt en gemaakt is door Aviva Brouwer) wordt op donderdag 18 juni vertoond tijdens de raadsinformatiebijeenkomst en is daarna beschikbaar voor een ieder die er een avond of bijeenkomst mee wil opluisteren. Meer weten? Neem contact op met Marieke Thissen, m.thissen@utrecht.nl of 06-20444759.

Drukbezochte Masterclass
Ruim honderd collega's van gemeente en corporaties kwamen op 12 mei jl. samen in de Geertekerk om de eerste bijeenkomst in de serie Masterclass Krachtwijken bij te wonen. Ronald van Kempen, hoogleraar Stadsgeografie, trad op als master. Na een kort college werd ingezoomd op de gebiedsaanpakken Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid. De bijeenkomst werd hoog gewaardeerd door de aanwezigen, zo blijkt uit de evaluatieformulieren. Op 21 september volgt een tweede bijeenkomst. Dan staat de sociale aanpak centraal en treedt Michel de Winter op als master. De derde en laatste bijeenkomst in 2009 is een werkconferentie op 25 november. Die bijeenkomst staat ook open voor collega's van andere gemeenten met krachtwijken.

 

Inschrijven
Uitschrijven