Oktober 2010

 

Utrecht Vernieuwt:
Ondiep populair

 

Rubriek Krachtwijken:
Kabinet Rutte I
Ruimtelijk2 + maatschappelijk2 = economisch2
Definitief ontwerp
Ondernemersboulevard
Nieuws van EILAND8

 


 

Ondiep populair
Afgelopen week startte Mitros met de bouw van 53 woningen in het gebied tussen de Vijgeboomstraat en de Laan van Chartroise in Ondiep. Binnen enkele maanden start ook de bouw van 57 koopwoningen en 63 sociale huurwoningen rondom de Abrikoosstraat. Wonen in dit gebied is in trek: de verkoop is in juni van start gegaan en intussen is bijna zeventig procent verkocht.

In het gebied tussen de Vijgeboomstraat en de Laan van Chartroise worden ook achttien zorgwoningen gebouwd en verhuurd via zorgorganisatie Aveant. In de plint van dit gebouw is plaats voor maatschappelijke organisaties. Aan de Vijgeboomstraat werden recentelijk achttien nieuwe huurwoningen gebouwd, allemaal eengezinswoningen. De nieuwe bewoners, afkomstig uit sloopgebieden in Ondiep, hebben hun intrek al genomen.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Kabinet Rutte I
Programmamanager Krachtwijken Annechien de Gast las het regeerakkoord en constateerde: 'De wijkaanpak is eigenlijk geen onderwerp. Er zal de komende jaren (dus) ook geen extra geld vrijgemaakt worden voor de krachtwijken. Integendeel, de projectsteun van dertig procent (de zogenaamde 'Vogelaarheffing') die de corporaties nu krijgen voor hun investeringen in de krachtwijken, wordt afgeschaft." Het is nog onduidelijk wanneer die projectsteun komt te vervallen en welke andere gevolgen zullen voortvloeien uit de maatregelen en voorstellen. De Gast: "Samen met de corporaties en de wijkpartners bezinnen we ons op de nieuwe situatie. Met meer focus, het verder versterken van de gezamenlijke aanpak en het vormen van vitale coalities, moet het ook met minder geld lukken om vast te houden aan wat we tot nu toe bereikt hebben."

Ruimtelijk2 + maatschappelijk2 = economisch2
Op maandag 29 november vindt er weer een bijeenkomst plaats in de serie Masterclass Krachtwijken. Onder het motto: 'ruimtelijk2 + maatschappelijk2 = economisch2' praten we met professionals over wijkeconomie en kleinschalig ondernemerschap in de krachtwijken. Kansen genoeg maar wie pakt ze op? Lars Pijlman, senior adviseur Stedelijke economie bij Seinpost, treedt op als voorzitter. Na een inleiding door EZ-wethouder Mirjam de Rijk en presentaties over spraakmakende voorbeelden van elders, gaan we per wijk aan de slag om kansen op te sporen en te verzilveren. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden.

Definitief ontwerp
Na een intensief participatieproces met wijkbewoners is onlangs het ontwerp voor de groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal vastgesteld. Er komt een wandel- en fietsboulevard, de gebruiksmogelijkheden voor bewoners van Kanaleneiland worden vergroot, de Rooseveltlaan wordt een halve meter smaller en de parkeerplaatsen en -pleinen langs deze straat worden opnieuw aangelegd. De uitvoering gaat naar verwachting eind 2010 van start. Na oplevering wordt er een parkcoördinator aangesteld die de groenstrook gaat beheren en activiteiten voor en met bewoners organiseert.

Ondernemersboulevard
Op zaterdag 13 november wordt winkelcentrum Kanaleneiland tussen 11.00 en 15.00 uur omgetoverd tot een boulevard waar kleine zelfstandigen zich presenteren aan het winkelend publiek. De ondernemersboulevard is een initatief van de afdeling Economische Zaken die het zichtbaar maken en verbinden van ZZP-ers in wijken tot speerpunt heeft verkozen. Bijkomend voordeel van deze opzet is dat de ZZP-ers ook elkaar leren kennen. Het opsporen en activeren van kleine zelfstandigen die normaal vanuit huis hun diensten aanbieden, is de grootste uitdaging voor de organisatoren. Als het experiment slaagt, zal de ondernemersboulevard binnenkort ook andere Utrechtse (kracht)wijken aandoen.

Nieuws van EILAND8
Op EILAND8 verhuren corporaties leeggekomen woningen tijdelijk aan jonge, creatieve pioniers. Hen wordt gevraagd in ruil voor een schappelijke huurprijs activiteiten te organiseren die de beleving van leefbaarheid en veiligheid in de wijk bevorderen. Deze week onthullen kinderen het eerste kunstproject van EILAND8, een muurschildering op energiehuisjes in de Bernadottelaan. Onder leiding van een EILAND8-kunstenares hebben kinderen zes weken aan de schildering gewerkt. Een andere ondernemer is verantwoordelijk voor de kleurrijke uitstraling van het informatiepunt aan de Bernadottelaan waar bewoners terecht kunnen voor informatie over de sloop/nieuwbouwprojecten. Ook de lantaarnpalen en de kopgevels van de flats worden binnenkort onder handen genomen.

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven