Oktober 2011

 

In dit nummer:
Vertrek Wethouder Bosch
De Prinses
Besluitvorming nieuwe afspraken
Eerste bewoners in nieuwbouw Kanaleneiland

Rubriek Krachtwijken:
Brede School Xtra
Nieuwe school in tien weken
Munten
Ideeëntrein
Noordwest: Vreedzame wijk
NHG-speelhuisje

 

Vertrek Wethouder Bosch
Na een wethouderschap van ruim vijf jaar neemt Harrie Bosch begin november afscheid als wethouder van een portefeuille waarin de programma's Utrecht Vernieuwt en Krachtwijken een belangrijk aandeel hebben. Op het gebied van ruimtelijke ordening drukte Bosch zijn stempel op de ontwikkeling van de stad. Met een focus op stevige woningbouwproductie, zowel in de bebouwde stad als in Leidsche Rijn. Onder zijn wethouderschap is de laatste jaren bovendien - samen met Mitros, Portaal en Bo-Ex - intensief gewerkt aan het programma Krachtwijken. Bosch: "Ik merk dat het wethouderschap mij minder voldoening en inspiratie ging geven. Dat is heel spijtig, want dit vak kun je alleen goed doen met 100% inzet. Het was geen makkelijke stap, maar stoppen als wethouder geeft mij de ruimte om verder na te denken over een nieuwe levensfase. Gilbert Isabella neemt de portefeuille van Harrie Bosch over.

 

De Prinses 
In Zuilen wordt op dit moment door Mitros en Aveant gebouwd aan De Prinses. Bijzonder aan dit pand is dat (echt)paren waarvan één van beide dementerend is, toch gewoon samen kunnen blijven wonen. Ook als intensieve zorg noodzakelijk wordt. Stellen kunnen er zelfstandig wonen, in woongroepen of in een mantelzorgwoning. De Prinses heeft drie woonlagen en een parkeergarage voor 22 auto's. Naast aparte eenheden voor woongroepen, worden er 10 reguliere woningen en 13 mantelzorgwoningen gebouwd. Het gebouw is rolstoelvriendelijk en beschikt over een lift. Er is een oplaadpunt voor scootmobiels, een gezamenlijke fietsenberging en een gemeenschappelijke tuin. De huurprijs bedraagt maximaal € 652,-. De Prinses is begin 2012 klaar.

 


Besluitvorming Nieuwe Afspraken
Begin september vond een raadsinformatieavond plaats over de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen gemeente en Utrechtse woningcorporaties. Naast een aantal bewoners waren het vooral de leden van de commissie Stad en Ruimte die zich lieten informeren over de afspraken op detailniveau. Op 4 oktober vond een extra bijeenkomst plaats over de productieprogramma's en de voor verkoop aangemerkte woningen. Behandeling van de afspraken in de commissie is voorzien voor 11 of 13 oktober en behandeling in de de raad voor 27 oktober of 10 november. Pas daarna wordt het boekje 'Bouwen aan de Stad, Utrechtse samenwerkingsafspraken 2011-2015' verder afgerond en verspreid.

Eerste bewoners in nieuwbouw Kanaleneiland
In de Nieuwe Wereld, het vernieuwde deel van Kanaleneiland Centrum aan de voet van de Prins Clausbrug, zijn de eerste woongebouwen opgeleverd. Begin september vierden de corporaties Mitros en Portaal samen met de eerste bewoners de feestelijke oplevering van de 102 huurwoningen. De opvallende woontorens langs de Churchillaan geven het centrum van Kanaleneiland een stedelijke uitstraling.
Een derde woontoren met 115 koopappartementen is nog in aanbouw. De woontorens vormen samen met 56 eengezinswoningen het eerste deel van de Nieuwe Wereld. Een nieuwe wijk, goed bereikbaar, met een bijzondere architectuur, mooie vormen, fraaie materialen en autoluwe straatjes.

 

 


 

Rubriek Krachtwijken
 


Brede School Xtra
In navolging van Hoograven en Kanaleneiland komt ook Overvecht met een preventieproject voor schoolgaande kinderen tussen acht en twaalf jaar met gedragsproblemen. In Overvecht wordt het project echter gekoppeld aan de brede school. Voorwaarde voor deelname is dat ook de ouders gemotiveerd zijn voor het aanbod en in staat zijn tot een constructieve samenwerking. De ouders worden tegelijkertijd ondersteund door een oudercoach. Xtra werkt volgens de methodiek van de Vreedzame Wijk, zodat de kinderen dezelfde oplossingen en taal kunnen gebruiken die zij ook op school leren. Het traject duurt ruim negen maanden.


Nieuwe school in tien weken 
Belangrijk onderdeel van het wijkactieplan voor Hoograven is de komst van een nieuwe school. Voor de bouw van de JW van de Meeneschool wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd 'modulair bouwsysteem': de onderdelen worden in de fabriek gemaakt en op locatie in elkaar gezet. Voordelen van deze manier van bouwen: hoog tempo, minder lang tijdelijke huisvesting nodig en minder overlast voor de buurt. In tien weken staat-ie er! Op 11 augustus 2011 is de eerste paal geslagen en rond de herfstvakantie verhuist de school naar een nieuw gebouw dat helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd.

 

Munten 
Tijdens de Wijkdag in Ondiep en een braderie in Rokade Zuilen bepaalden wijkbewoners zelf waar ze het geld voor de wijkaanpak op willen inzetten. Bewoners konden kiezen uit vier thema's: 'Bewoners aan zet', 'Wonen en woonomgeving', 'Jongeren, gezin en veiligheid' en 'een gezonde en sociale wijk'. Medewerkers van de gemeente en van Mitros legden ter plekke uit welke projecten bij welk thema horen. In Zuilen werden 200 munten vergeven, in Ondiep ruim 175. Een geslaagde manier om bewoners hun mening te vragen over de wijkaanpak. En een laagdrempelige en luchtige manier om met hen het gesprek aan te gaan over de bezuinigingen.

 

Ideeëntrein
Een opvallend wit toeristentreintje reed onlangs door het zuiden van Overvecht en passeerde onder meer het pas gesloopte Mariakwartier en het gerenoveerde Trajectum College. Het treintje maakte onderdeel uit van een manifestatie van de gemeente en Mitros.
Iedereen die instapte werd gevraagd naar verbeterplannen voor de buurt. Vorig jaar leidde dit initiatief tot het uitvoeren van de opera bij het opgeknapte station in Overvecht. Ook nu zijn er weer plannen opgetekend. Bij de informatiemarkt op station Overvecht was er bovendien gelegenheid om de plannen te delen en uit te wisselen. Wethouder Harrie Bosch en Mitros-directeur Karin Verdooren waren ook aanwezig voor een praatje met bewoners en belangstellenden.

 

Noordwest: Vreedzame Wijk
Eind september tekenden een aantal wijkpartijen in Noordwest (basisscholen, buurthuizen, speeltuinen, instellingen voor kinderopvang en de politie in de wijk) een overeenkomst om de komende twee jaar de Vreedzame Wijk te realiseren in Ondiep en Zuilen. Het doel is om te komen tot pedagogische samenhang in de wijk. Dat gebeurt door de verworvenheden van de Vreedzame School te versterken en deze ook toe te passen buiten school: bij clubs, buurthuizen en verenigingen. De vijf basisscholen in Noordwest werken al langer met de principes van de Vreedzame School. Dat maakt de overgang naar een Vreedzame Wijk kansrijker.

 

NHG-speelhuisje
Een bewoonster van een Portaal-woning aan de Oudegeinlaan in Hoograven heeft voor de kinderen uit haar buurt een speeltoestel aangevraagd bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze stichting schenkt elk jaar twee speelhuizen aan krachtwijken. De NHG wil daarmee bijdragen aan de leefbaarheid; veilige speelplekken en speeltoestellen voor kleine kinderen zijn immers van groot belang voor deze wijken. Extra bijzonder is dat dit de eerste keer is dat een bewoonster zelf een speelhuis heeft aangevraagd. Meestal komen de verzoeken van professionals. Die betrokkenheid was voor NHG reden genoeg om direct aan het verzoek gehoor te geven.

 

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

Uitschrijven

 

 

Uitschrijven