September 2010

 

In dit nummer:
Huiskamer KWAZEGA
Hoogwaardig renoveren
Film als opstap

 

Rubriek Krachtwijken:
Rik Kors, wijkmanager Zuidwest
Wijktelevisie
Digitaal Overvecht
Raadsinformatieavond

 


 

Huiskamer KWAZEGA
Tijdens het renoveren van 348 woningen aan de Kwango-, Zebra- en Gambiadreef kunnen bewoners gebruikmaken van een centrale opvangruimte die Bo-Ex plaatste op het terrein tussen de flats. De huiskamer beschikt over een internetverbinding, leestafel en zithoek, eettafel en koffieautomaat, douches en toiletruimten. Bewoners kunnen er overdag en 's avonds terecht om zich terug te trekken of samen te komen. Daarnaast richtte Bo-Ex een van de flats in als modelwoning zodat mensen kunnen zien wat het resultaat is van de werkzaamheden en de overlast die daarmee gepaard gaat. De werkzaamheden zijn eind september van start gegaan en duren voort tot medio 2011. Daarna wordt de buitenzijde aangepakt.


Hoogwaardig renoveren
Op maandag 27 september kwamen zo'n vijftig professionals van gemeente en corporaties bijeen in het Vorstelijk Complex voor een expertmeeting over 'hoogwaardig renoveren'. Mechtild Linssen en Gabrielle van Asseldonk, adviseurs in volkshuisvesting, presenteerden in vogelvlucht voorbeelden uit diverse vergelijkbare gemeenten waar men ervaring opdeed met dergelijke projecten. Aan de hand van een case uit Kanaleneiland-Zuid kwam een discussie op gang. De middag werd afgesloten met een rondleiding door het 'hoogwaardig' gerenoveerde Vorstelijk Complex. Appie Alfrink, directeur ZIMIHC, vertelde met verve over het gebouw en het concept waarbij horeca, cultuur en welzijn samen activiteiten ontwikkelen. Deelnemers aan de expertmeeting ontvingen een exemplaar van het julinummer van NUL20 met daarin een dossier over de 'Zin en onzin van renovatie'.

 


Film als opstap
Bij een drukbezochte bewonersbijeenkomst (vijftig bewoners) in Spoorzone werd een korte film vertoond waarin projectleiders op locatie vertellen over de stand van zaken van hun project. Aan de orde kwamen onder meer de aanpak van de Maria van Hongarijedreef, de herinrichting van de openbare ruimte langs het spoor, de plannen voor het winkelcentrum bij station Overvecht en de nieuwbouw van de scholen. Nadien werden bewoners uitgenodigd met initiatieven te komen die ze zelf kunnen uitvoeren om hun woonomgeving te verbeteren. Uit meer dan tien ideeën koos het publiek er drie. De ideeën krijgen elk tien uur ondersteuning vanuit het wijkbureau. Het gaat om: de inrichting van een pand bij het station van waaruit bewoners activiteiten voor de buurt organiseren, een licht/kunstroute en markante elementen op herkenbare plekken in de wijk en het organiseren van theater- en operavoorstellingen bij station Overvecht dat voor die gelegenheden fungeert als amfitheater. Zie ook www.overvechtspoorzonevernieuwt.nl.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Rik Kors, wijkmanager Zuidwest
Rik Kors is de nieuwe wijkmanager van Zuidwest. Hij volgt Annemiek Eggink op die deze taak samen met Ton Lindhout op interimbasis vervulde. Kors werkte voor verschillende gemeenten. Hij was betrokken bij stedelijke vernieuwingsprojecten in Rotterdam en Tilburg. De laatste jaren werkte hij als hoofd Strategie en Wijkzaken voor de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling in Arnhem. Als wijkmanager is Rik Kors het eerste aanspreekpunt voor gemeentelijke zaken. Daarnaast is hij programmamanager voor de krachtwijk Kanaleneiland. Om het actuele wijkactieprogramma met succes te kunnen uitvoeren wil hij graag in contact komen met alle relevante partijen in Zuidwest. Hij zal zich dan ook bij zoveel mogelijk gelegenheden laten zien de komende tijd.

Wijktelevisie
In Zuilen namen bewoners het initiatief om - in navolging van Overvecht en Kanaleneiland - budget aan te vragen voor het opzetten van U in de Wijk Zuilen. Momenteel worden redactieleden geworven en sollicitatiegesprekken gevoerd. In oktober start de opleiding en vanaf november wordt eens per twee weken uitgezonden op de vrijdagavond op UStad. Ondiep kwam medio september met een eigen variant van wijktelevisie: Ondiep TV. Samen met een groepje bewoners maakt initiatiefneemster Babbe de Thouars programma's over alles wat er speelt in Ondiep. De uitzendingen zijn elke eerste en derde zaterdag te zien op UStad en op www.ondieptv.nl. Op Hoograven na zijn nu alle Utrechtse krachtwijken voorzien van wijktelevisie, voor en door bewoners.

Digitaal Overvecht
Twitter, Hyves en Facebook worden getipt als gouden kansen voor je netwerk. Maar: hoe verzilver je die voor je eigen wijk? Overvecht gaat op onderzoek uit. Eind oktober is er een bijeenkomst voor professionals die zich inzetten om het wonen, werken en leven in Overvecht te verbeteren. René Jansen, hoogleraar Internetstrategie, houdt een inleiding op het thema. Mitros-directeur Yves Vermeulen vertelt over het succes van 'U in de Wijk' en wijkwethouder Rinda den Besten put uit eigen ervaringen. Daarna is er tijd ingeruimd om te 'linken' waarbij het de bedoeling is dat wijkpartijen actief gebruik gaan maken van elkaars netwerk om bekendheid te genereren voor hun activiteiten.

Raadsinformatieavond
Op dinsdagavond 5 oktober 2010 vindt in het stadhuis een raadsinformatieavond plaats met daarin aandacht voor de voortgang in de krachtwijken. De vierde voortgangsrapportage die onlangs verscheen, laat zien dat er naast positieve ontwikkelingen ook een aantal aandachtspunten zijn. De stijging van het aantal woninginbraken bijvoorbeeld, het aantal vroegtijdig schoolverlaters en werkzoekenden en de mogelijke gevolgen van de economische crisis. De gemeenteraad wil over deze onderwerpen graag in gesprek met corporaties, wijkraden, welzijns- en bewonersorganisaties. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 en 20.15 uur en staat open voor iedereen. Achtergrondinformatie is te vinden op www.utrecht.nl/raadsinformatieavond, onder het kopje 'programma'.

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven