September 2011

 

In dit nummer:
Samenwerking
Draagvlakmeting
Nieuw in Kanaleneiland

Rubriek Krachtwijken:
Wijkdialogen
Wijkdag Ondiep
Gebiedspromotie Overvecht
Glijbaan wereldnieuws!

 

Samenwerking
Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenrandWonen maakten nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Utrecht voor de periode 2011-2015. De afspraken gaan over woningbouw, huisvesting en de aanpak van de Utrechtse krachtwijken en zijn voor de zomer door het college vastgesteld. Ook is er overeenstemming over de financiële afspraken. Het aangepaste Algemeen Sociaal Plan (ASP) is opgenomen in de bijlagen. De set met nieuwe afspraken en het ASP vervangen de oude overeenkomsten, de raamcontracten en het stedelijk protocol.

Dinsdag 6 september organiseert de griffie een raadsinformatieavond over dit onderwerp. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de trouwzaal van het stadhuis. Programmamanager Irene Willems geeft een toelichtende presentatie. Daarna is er ruimte voor vragen en discussie. Het politieke debat vindt een week later plaats, op 13 september in de commissie Stad en Ruimte. Na vaststelling worden de afspraken in boekvorm gepubliceerd.

 

Draagvlakmeting
Een ruime meerderheid van de bewoners aan het Queekhovenplein (85%) stemt in met de plannen voor sloop. De bewoners krijgen een urgentie zodat zij anderhalf jaar de tijd hebben om een ander huis te vinden. De sloop staat gepland voor begin 2013. Daarna start de bouw van ongeveer honderd eengezinswoningen waarvan 30% bestemd is voor sociale huur.

De draagvlakmeting werd uitgevoerd door Het Vierde Huis in opdracht van Mitros. In totaal zijn er 112 ingevulde formulieren geteld. Dat komt neer op een respons van 84% van de bewoners. De huurders met een tijdelijk contract doen niet mee in de draagvlakmeting. Van de 112 bewoners stemde 95 huishoudens voor en 17 tegen de sloop. De woningen die leeg komen, worden door de SSH verhuurd aan studenten.  

 

Nieuw in Kanaleneiland
De eerste twee woontorens van het project De Nieuwe Wereld aan de voet van de Prins Clausbrug zijn klaar. Op dit moment nemen de eerste bewoners hun intrek. De opvallende torens geven het centrum van Kanaleneiland een stedelijke uitstraling. De woontorens tellen acht verdiepingen en 102 huurwoningen. De huurders (waarvan een deel afkomstig is uit het sloopgebied in Kanaleneiland Centrum) kijken uit over de Churchilllaan, de Prins Clausbrug of de achtergelegen nieuwe wijk Papendorp.

Op dit moment wordt verder gebouwd aan een derde toren met nog eens 115 koopappartementen. De woontorens vormen samen met 56 koopwoningen het eerste deel van de Nieuwe Wereld. Een nieuwe wijk, goed bereikbaar en met een bijzondere architectuur, mooie vormen, fraaie materialen en autoluwe straatjes.

Rubriek Krachtwijken
 

 

Wijkdialogen
De komende weken stellen de programmateams weer nieuwe wijkactieplannen op voor de krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep en Zuilen-oost. Duidelijk is dat er voor de periode 2012-2013 minder geld beschikbaar komt dan in de twee voorgaande uitvoeringsperiodes. In het huidige pakket aan maatregelen en projecten moet dan ook gesneden worden. Dat gebeurt op basis van de input van bewoners en professionals, de voortgangsrapportage, de monitor Krachtwijken en het evaluatierapport van Berenschot.

Voor de zomer vonden al verkennende gesprekken plaats met bewoners en professionals in Overvecht en Kanaleneiland. De zomer zelf is gebruikt voor het opstellen van een eerste opzet. Begin oktober krijgen bewoners en professionals in genoemde wijken concepten gepresenteerd. Ook in Zuilen-Oost en Ondiep vinden deze week bijeenkomsten plaats. Ook daar staan de nieuwe wijkactieplannen op het programma.

Wijkdag Ondiep
Zaterdag 24 september vindt in Ondiep weer de jaarlijkse wijkdag plaats. Deze dag wordt georganiseerd door Mitros, Portes en de gemeente. Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn alle Ondiepers welkom op de Plantage voor informatie, activiteiten en entertainment. De gemeente houdt open huis in het Wijkservicecentrum, de GG&GD en Portes presenteren allerlei beweegactiviteiten, Mitros houdt een enquête en ook de trekkers van het project GrOeNDIEP zijn present. De rode draad vormt het uit het wijkactieplan gefinancierde project 'Ondiep Aller Tijden': verhalen uit de wijk vóór en dóór bewoners.

Gebiedspromotie Overvecht:
Nu al zien in Overvecht meer bewoners de toekomst van de wijk positiever tegemoet. Ook geven zij hun buurt een hoger cijfer dan enkele jaren geleden. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten gepubliceerd in de monitor Krachtwijken (juni 2011). Daarnaast is begin dit jaar de promotiecampagne 'Echt Overvecht' van start gegaan. De gemeente, Mitros, Portaal en Bo-Ex werken hierin samen aan een beter en reëler imago van de wijk door het belichten van positieve ontwikkelingen en sterke kanten. Diverse onderwijsinstellingen, ondernemers(verenigingen), projectontwikkelaars en bewoners(organisaties) hebben hun medewerking toegezegd om 'Echt Overvecht' actief uit te dragen. Komende maanden wordt het draagvlak verder verstevigd en uitgebreid. Aan het eind van 2011 volgt dan een eerste meting.

Glijbaan wereldnieuws!
De laatste maanden is Overvecht vaker maar ook positiever in het nieuws. De reeks van activiteiten ter ere van het 50-jarig jubileum van de wijk en de komst van de 'transferversneller' (de glijbaan) hebben hier zeker aan bijgedragen. De glijbaan op station Overvecht haalde zelfs de wereldpers. Vooral via internet ging het nieuws als een lopend vuurtje rond. Het AD/Utrechts Nieuwsblad en de Volkskrant pikten het nieuws het eerst op en ook het NOS Journaal had er een item over. Al snel werd er op internet volop getwitterd over de glijbaan en ging het nieuws de wereld over en verschenen er publicaties in Amerika, Japan, Australië, Frankrijk, Finland, Polen…

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven

 

 

>