Home | Contact | Links      Samenwerkingsafspraken | Wonen-Welzijn-Zorg | Archief | Portefeuilles | Leefbaarheid
         Nieuws | Pers  

adres Postbus 24082
  3502 MB Utrecht
e-mail stuw@stuw.nl  

 

Persberichten

Uitstekende resultaten zelfstandig wonen met begeleiding
Stappenplan schept duidelijkheid voor medewerkers van hulpinstellingen en woningcorporaties.

Utrecht, 5 november 2007

Uitstekende resultaten zelfstandig wonen met begeleiding
Stappenplan schept duidelijkheid voor medewerkers van hulpinstellingen en woningcorporaties.

Voor sociaal kwetsbare mensen is het een grote stap om vanuit de ambulante zorg zoals GGZ, reclassering, jeugdzorg, verslavingszorg en vrouwenopvang zelfstandig te gaan wonen. De combinatie van een eigen woning met begeleiding op maat werkt in de praktijk uitstekend. In 2005 startte de gemeente Utrecht met een proef om deze mensen hierbij te helpen. Inmiddels wonen er nu ruim 250 sociaal kwetsbaren zelfstandig met de begeleiding van een (zorg)instelling in Utrecht. De organisaties waar de gemeente mee samenwerkt voor deze proef zijn de hulpinstellingen, Het Vierde Huis, woningcorporaties en de Vereniging Beter Wonen. Om de medewerkers van deze instellingen in staat te stellen hun cliënten goed te begeleiden, is een stappenplan ontwikkeld. Dit plan wordt in een handzame folder op 6 november tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Beter Wonen in de dr. Van der Hoevenkliniek te Utrecht gepresenteerd.

Folder Zelfstandig wonen met begeleiding
Tijdens de proefperiode kwam naar voren dat een duidelijk handvat voor medewerkers van hulpinstellingen en woningcorporaties ontbrak. Op 6 november 2007 wordt daarom tijdens de jaarvergadering de folder "Zelfstandig wonen met begeleiding"  uitgereikt. In deze folder zijn de processtappen opgenomen die de medewerker met de cliënt moet doorlopen om weer zelfstandig te kunnen gaan wonen. Als het proces goed verloopt, krijgt de cliënt na 2 jaar de regie over zijn of haar leven weer volledig in eigen hand.
De folder is te vinden op www.utrecht.nl/wonen

up