Home | Contact | Links      Samenwerkingsafspraken | Wonen-Welzijn-Zorg | Archief | Portefeuilles | Leefbaarheid
         Nieuws | Pers  

adres Postbus 24082
  3502 MB Utrecht
e-mail stuw@stuw.nl  

 

Persberichten

Minister Dekker geeft aftrap ‘Utrecht vernieuwt’

9 oktober 2005

Op 6 oktober gaf Minister Dekker van VROM de officiële aftrap voor de tweede fase van De Utrechtse Opgave (de afspraken tussen gemeente en corporaties over de stedelijke vernieuwing). Om voor de bewoners van de stad herkenbaar te maken waar de gezamenlijke partijen voor staan, wordt het vervolg van DUO gepresenteerd onder het motto “Utrecht vernieuwt”.
Minister Dekker onthulde het ‘Utrecht vernieuwt’- logo en ontving het eerste exemplaar van een nieuwe serie brochures over de stedelijke vernieuwing, gericht op de bewoners van de stad.

Tweede fase
Op 15 juni hebben vertegenwoordigers van de Gemeente Utrecht en de Utrechtse corporaties hun handtekeningen gezet onder een omvangrijk programma van renovatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten in de stad. Het gaat om een programma van ettelijke duizenden woningen in met name Zuilen, Ondiep, Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven. Dit nieuwe programma komt bovenop het programma 2001-2004 waarvan de uitvoering loopt. Beide programma’s maken deel uit van De Utrechtse Opgave, waarin gemeente en corporaties afspraken hebben vastgelegd over de vernieuwing van de woningvoorraad in de stad.

Feestelijke start
Om te onderstrepen hoe belangrijk zij de voortgang van de stedelijke vernieuwing vindt, kwam Minister Dekker speciaal naar Utrecht voor de feestelijke start. Eerst werd door de Minister de eerste paal geslagen voor het project Hooft Graaflandstraat van woningcorporatie Mitros in Hoograven.
In een kort debat met wethouder Marie-Louise van Kleef en STUW-voorzitter Johan Klinkenberg (STUW=Stichting Utrechtse Woningcorporaties) werd gesproken over de betekenis van ‘Utrecht vernieuwt’ voor de bewoners van Utrecht.

up