Home | Contact | Links      Samenwerkingsafspraken | Wonen-Welzijn-Zorg | Archief | Portefeuilles | Leefbaarheid
         Nieuws | Pers  

adres Postbus 24082
  3502 MB Utrecht
e-mail stuw@stuw.nl  

 

Persberichten

Overeenstemming over Utrechtse krachtwijken

21 december 2007

Gezamenlijk persbericht van de gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties Bo-Ex, Portaal en Mitros.

De Utrechtse woningcorporaties Bo-Ex, Portaal en Mitros en de gemeente Utrecht hebben in ieder geval voor de eerste jaren overeenstemming bereikt over de financiering van de aanpak van de Utrechtse 'Vogelaarwijken'. Hiermee wordt extra geïnvesteerd in wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Vlak voor de Kerst is het complexe onderhandelingsproces succesvol afgerond.

De Utrechtse corporaties investeren per jaar 21,5 miljoen euro extra in de wijken Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen en Ondiep. Dit bedrag komt bovenop de investeringen die de corporaties al in de wijken doen. Ruim de helft van de 21,5 miljoen euro gaat komende jaren naar sociale maatregelen. Deze maatregelen zijn onderdeel van de wijkactieplannen die rond de zomer samen met bewoners en organisaties uit de wijk zijn opgesteld. De andere helft gaat zitten in extra investeringen in woningen en voorzieningen in de wijk. Afspraken hierover worden de komende maanden uitgewerkt.

De gemeente Utrecht heeft voor de startfase zelf ook nog 8 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht Hoograven als vijfde krachtwijk toegevoegd en voor deze wijk apart 1 miljoen extra beschikbaar gesteld. Voor een deel van de maatregelen is nog geen geld. Hiervoor is het college van Utrecht in gesprek met de provincie Utrecht die heeft aangegeven te willen samenwerken bij de aanpak van de wijken.

De gemeente Utrecht gaat nu samen met de Utrechtse corporaties de uitvoeringsplannen voor 2008 en 2009 verder uitwerken. Daarin zullen de projecten worden opgenomen waarvoor nu extra geld beschikbaar is. Deze plannen worden in januari voorgelegd aan de bewoners en organisaties in de wijken die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de wijkactieplannen. Hierna bespreekt het college de plannen met de gemeenteraad.

up