Home | Contact | Links      Samenwerkingsafspraken | Wonen-Welzijn-Zorg | Archief | Portefeuilles | Leefbaarheid
         Nieuws | Pers  

adres Postbus 24082
  3502 MB Utrecht
e-mail stuw@stuw.nl  

 

STUW-nieuws

Woningcorporaties in de Noordvleugel van de Randstad inclusief de stad en regio Utrecht zien de noodzaak om meer te investeren in de voorraad sociale woningen.
Daaraan willen zij zelf een belangrijke bijdrage leveren, maar daar hebben zij ook de steun en medewerking van huurders(organisaties) en gemeenten bij nodig.
Dus gemeenten moeten ervoor zorgen dat er voldoende bouwlocaties komen, corporaties moeten hun investeringen zover mogelijk voorbereiden en, in overleg met de huurdersorganisaties, een gedifferentieerd huurbeleid voeren gericht op een effectieve bijdrage aan de betaalbaarheid, en de financieel toezichthouder moet met een meer regionale bril naar de beoordelingscriteria kijken. En natuurlijk moet de Rijksoverheid haar beleid niet drastisch wijzigen door bijvoorbeeld de verhuurdersheffing te verhogen of het huurbeleid op de schop te nemen.

Het Manifest treft u aan in de bijlage.

privacyreglement