Home | Contact | Links      Samenwerkingsafspraken | Wonen-Welzijn-Zorg | Archief | Portefeuilles | Leefbaarheid
         Nieuws | Pers  

adres Postbus 24082
  3502 MB Utrecht
e-mail stuw@stuw.nl  

 

Privacyreglement

Hoe gaat de STUW om met persoonsgegevens die zij via de website verkrijgt

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een 'geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.
Als u op de website reageert, worden uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw adres en telefoonnummer verwerkt. Deze persoongegevens worden gebruikt om uw reactie te beantwoorden.

Verder kan, om individuele bezoekers te kunnen onderscheiden, op de website van de STUW een 'cookie' gebruikt worden. Dat is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie dat op uw eigen computer wordt bewaard. In dit 'cookie' worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De WBP is onder andere van toepassing op gegevens die worden verwerkt via websites van overheidorganisaties. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking worden gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede worden afgeschermd, onder deze wet vallen. Op grond van de WBP dient, voordat persoonsgegevens worden verwerkt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel meegedeeld waarvoor ze worden verzameld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens worden bewaard.